Van de voorzitter

Met veel enthousiasme vertel ik u dat Kredietunie Westland werkt! Wij zijn er op gericht de economie en de leefbaarheid in het Westland te versterken door lokale ondernemers initiatieven te ondersteunen. Het blijkt dat ondernemers hieraan behoefte hebben. De banken lenen minder makkelijk geld en hebben weinig tijd om ondernemers te begeleiden. Bij ons krijgen ondernemers een coach die hen van begin tot het eind van de lening ondersteunt als mede ondernemer.

 

In april 2017 staat de eerste Algemene Leden Vergadering gepland, waarin wij inzicht geven en verantwoording gaan afleggen van wat wij hebben gedaan. De uitnodiging hiervoor kunt u binnenkort tegemoet zien. Verder attendeer ik u graag op de komende uitzendingen van het programma

De Pitch welke via de WOS uitgezonden worden. Met een aantal ondernemers zijn wij in contact. Tenslotte verwijs ik u voor meer informatie naar onze website.

http://bit.ly/2lkpecd