Nieuwsbrief juli 2018

Aftreden voorzitter Evert van Malkenhorst
In de bestuursvergadering van juni jl. hebben wij afscheid genomen van Evert van Malkenhorst als voorzitter van Kredietunie Westland. Evert had ons reeds begin van het jaar geïnformeerd zijn bestuursfunctie neer te willen leggen, dit om persoonlijke redenen. Wij hebben toen Evert toch weten over te halen om nog even te wachten met het inleveren van de voorzittershamer. Maar nu is het moment gekomen om afscheid te nemen.

Aad Kester is bereid om tijdelijk de rol van Evert over te nemen, naast zijn penningmeesterschap. Het komende halfjaar gaan wij als bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als u een geschikte kandidaat weet, laat ons dit dan weten.

Wij danken Evert als initiator van Kredietunie Westland voor de inspirerende wijze waarop hij het voorzitterschap heeft ingevuld.

Tijdens de ALV zijn de volgende cijfers en getallen gepresenteerd:
  • 15 leden
  • 7 benoemde coaches
  • 2 leden zijn ook coach
  • 3 leden Raad van Advies
  • 22 financieringsaanvragen
  • 3 goedgekeurde financieringsaanvragen (totaal EUR 350.000)
  • 9 obligatiehouders
  • 8 geïnteresseerden (funders)

Wat ons opvalt is dat er helaas geen of weinig aanvragen worden ontvangen via de bankinstellingen en/of andere intermediairs.

https://bit.ly/2L7kjv6