Deze maand heeft Kredietunie Zaanstad – NH haar eerste krediet verstrekt aan De Euforij Chocolade BV.
Dit krediet maakt deel uit van een pakket van verkregen financieringen voor het inrichten van een chocoladefabriek in
Wormerveer met installaties en machines. Daarmee komt na langere tijd de chocolade industrie weer terug in de Zaanstreek.

kredietunie-zaanstad-nh-eerste-krediet