Deze maand heeft Kredietunie Zaanstad – NH haar eerste krediet verstrekt aan De Euforij Chocolade BV.
Dit krediet maakt deel uit van een pakket van verkregen financieringen voor het inrichten van een chocoladefabriek in Wormerveer met installaties en machines. Daarmee komt na langere tijfoto2-kuz_deeuforijd de chocolade ifoto-1-kuz_deeuforij-003ndustrie weer terug in de Zaanstreek.

Kredietunie Zaanstad-NH is uitgenodigd door ING om, naast hun financiering, ook een deel van de benodigde financiering te verzorgen. Dat was voor Kredietunie Zaanstad –NH een kredietverstrekking uit het boekje: aangevraagd door een Zaankanter die bekend is binnen het netwerk van d
e coöperatie, een ervaren ondernemer, boeiend product passend in de streek, kans op groei van werkgelegenheid en van economische activiteiten in de regio en natuurlijk ook goede financiële vooruitzichten.
Met dank aan de medewerking van Zaanse industrieën zijn de repen van de Euforij al verkrijgbaar in speciaalzaken en worden goed door het publiek ontvangen. De productie van de repen binnen de eigen locatie zal naar verwachting medio november starten.

persberichtkuz_deeuforij-081116