CORONA

 • Alles over
 • Redactie KVK
 • Bijgewerkt 22 jan 2021
 • 31 min lezen
 • 476.3K
De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. Het eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket liep tot eind september. Tot eind juni 2021 is het derde steunpakket van kracht.
Op 21 januari 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het steunpakket voor ondernemers wordt uitgebreid. Zo wordt het subsidiepercentage bij de TVL verhoogd naar 85%. Er komt geen vermogenstoets bij de Tozo regeling en vergoeding voor loonkosten in de NOW gaat van 80 naar 85%.

Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken.

Financiële tegemoetkoming

Werkgelegenheids- en scholingsregelingen

Financierings- en/of kredietregelingen

Belastingmaatregelen

Sector- en branchespecifieke regelingen

Overig

Let op: er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

KVK Corona regelingencheck

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck.

Overzicht lopende regelingen

Regelingen Aanvraagperiode Aanvragen bij Looptijd
NOW 3: subsidieblok 2 15 feb t/m
14 mrt 2021
UWV 1 jan t/m
1 mrt 2021
NOW 3: subsidieblok 3 17 mei t/m
13 jun 2021
UWV 1 apr t/m
30 jun 2021
Tozo 3 1 okt 2020 t/m
mrt 2021
Woongemeente 1 okt 2020 t/m
31 mrt 2021
Tozo 3: aanvullende inkomens­ondersteuning Aanvragen kan vanaf de 1e van de maand waarvan je de ondersteuning aanvraagt
Tozo 3: lening voor bedrijfs­kapitaal: max. €10.157 euro voor Tozo 1, 2, 3 gezamenlijk De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar
Tozo 4 1 apr t/m
30 jun 2021
Woongemeente 1 apr t/m
30 jun 2021
Tozo 4: lening voor bedrijfs­kapitaal: max. €10.157 voor Tozo 1, 2, 3 en 4 gezamenlijk De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar
TVL Q4 2020,
TVL Q1 2021 en
TVL Q2 2021
TVL Q4 2020 vanaf 25 nov t/m 29 jan 2021. TVL Q1 vanaf half feb 2021, TLV Q2 2021 nog niet bekend. RVO 1 okt 2020 t/m
30 jun 2021
BIK Vanaf sep 2021,
met terugwerkende kracht vanaf 1 okt 2020
RVO 1 okt 2020 t/m
31 dec 2022
Uitstel belastingen Vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling Belastingdienst Bijzonder uitstel van belastingen tot 1 april 2021. Aflossing start vanaf 1 juli 2021 in 36 maandelijkse termijnen
BMKB-C T/m 31 dec 2021 Banken en alternatieve financiers Vanaf 12 mrt 2020
KKC T/m 30 jun 2021 Banken en alternatieve financiers Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt, kunnen vanaf 29 mei worden geherfinancierd

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, kunnen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Doel is zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Ook oproepkrachten, uitzendwerkers en payrollmedewerkers vallen onder de NOW.

De regeling is binnen het derde steunpakket onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Enkele voorwaarden zijn aangepast. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 85%. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

Voor wie is deze regeling?

Deze NOW 3 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden. Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Hoe doe ik een aanvraag?

UWV voert de NOW 3 uit vanaf 16 november. De NOW 3.1 is op 27 december 2020 gesloten. Aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat NOW 3.2 open. De aanvraag dien je in bij UWV. Je hebt voor de aanvraag geen eHerkenning nodig.

Tozo: inkomensondersteuning en leningen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. Enkele voorwaarden zijn bij Tozo 3 aangepast. Vanaf 1 april tot 1 juli 2021 geldt Tozo 4. Bij Tozo 4 geldt geen vermogenstoets. Meer informatie over Tozo 4 wordt begin 2021 bekendgemaakt.

Hoe werkt deze regeling?

De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Ook als je tevens salaris ontvangt uit loondienst en je totale inkomen daalt tot onder het bijstandsniveau, kom je aanmerking voor deze regeling. Mits je aan de voorwaarden voldoet. Op een lening voor bedrijfskapitaal kun je een beroep doen om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de coronacrisis. AOW’ers met een eigen bedrijf kunnen een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.

Wanneer je niet in Nederland woont maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en in Nederland je bedrijf hebt (en sociale premies betaalt), kun je een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Een aanvraag hiervoor kun je indienen bij de gemeente Maastricht.
Wanneer je bedrijf niet in Nederland is gevestigd maar in een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland en je in Nederland woont, kun je een beroep doen op inkomensondersteuning.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen doe je bij je woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden: Tozo: inkomensondersteuning en leningen.

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.

Wat houdt de regeling in?

Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is 750 euro, en kan oplopen tot 90.000 euro belastingvrij over 3 maanden.

Voor wie is deze regeling?

In het 4e kwartaal van 2020 kunnen alle mkb bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Er is geen beperking van SBI-codes, krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd. Dit betreft de volgende SBI-codes: krediet- en financiële instellingen (SBI 64.1, 64.30.1, 64.30.2, 64.9, 65 of 66). Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Het bedrijf moet bijvoorbeeld vóór 15 maart 2020 zijn opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister en een fysiek vestigingsadres hebben.

Je vindt de SBI-code waarvoor je TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.nl. Wijzigen van je SBI-code in het KVK Handelsregister heeft geen invloed op je aanvraag TVL.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de verlengde TVL Q4 2020-regeling kan tot en met 29 januari 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uitbreiding TVL

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de TVL regeling wordt uitgebreid.

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar een vast percentage van 85%.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar 1.500 euro.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. En 400.000 euro voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart.
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel. De TVL wordt niet afgebouwd.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten non-food detailhandelsbedrijven ontvangen de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020 en in het 1e kwartaal van 2021. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro. Gesloten non-food detailhandelondernemingen die zich tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK Handelsregister ontvangen 101 euro. Op 21 januari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in Q1 2021 en wordt verhoogd naar 21% tot maximaal 200.000 euro.

Aanvullende TVL-opslag voor horeca

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen 1 keer een opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020. De opslag HVA is minstens 2,8% van het omzetverlies. Dit percentage neemt toe als het omzetverlies groter wordt. De maximale opslag is 20.160 euro, belastingvrij. Deze opslag is niet bedoeld voor event-catering en hotel-restaurants. Gesloten eet- en drinkgelegenheden die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het KVK-handelsregister ontvangen een vaste opslag van 101 euro.

Subsidie voor ondernemers en toeleveranciers evenementenbranche

Voor ondernemers in en toeleveranciers van de evenementenbranche komt een extra module. Het gaat om bedrijven die in de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben ontvangen, maar niet voor TVL Q4 2020 in aanmerking zullen komen vanwege een te lage referentieomzet in het 4e kwartaal van 2019.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL? Bekijk dan dit artikel.

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten

Voor mensen die binnen het huidige regelingenpakket net buiten de boot vallen heeft het kabinet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld. Deze tegemoetkomingsregeling is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten hebben zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken.

De regeling wordt verder uitgewerkt en loopt via gemeenten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro. In februari is naar verwachting de uitwerking met gemeenten afgerond. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2021 steeds meer gemeenten hun TONK-loketten openen.

Sociaal pakket: 1,4 miljard euro

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Dit pakket is tot stand gekomen in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV. Zij werken het pakket de komende tijd verder uit.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Dit kan langdurig of permanent zijn. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open.

Om werkzoekenden te ondersteunen investeert het kabinet in totaal 1,4 miljard euro in een sociaal pakket met 4 bouwstenen:

1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden waar dat nodig is. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. De ondersteuning en begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Ondersteuning via sectorale samenwerkingsverbanden. Aan werkenden die hun baan dreigen te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere betrokkenen met cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. Het kabinet stelt hiervoor 72 miljoen euro beschikbaar. De maatwerktrajecten voorzien in scholing en bredere arrangementen gericht op ondersteuning van werkenden, zoals ontwikkeladvies en begeleiding naar ander werk in beroepen en sectoren waar kansen liggen.
 • Regionale mobiliteitsteams voor van-werk(loosheid)-naar-werk begeleiding. Hiervoor reserveert het kabinet in totaal 195 miljoen euro. Het geld zal onder andere ingezet worden voor bij- en omscholingstrajecten.
 • Investering in de dienstverlening van het UWV en gemeenten, om de verwachte hogere instroom van uitkeringsgerechtigden op te vangen. In totaal is hiervoor 331 miljoen euro beschikbaar. De financiële middelen worden ingezet voor re-integratietrajecten en werkzoekendendienstverlening.
 • Bijzondere aandacht is er voor zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking. Voor advisering aan ondernemers en begeleiding van werknemers naar ander werk is in totaal 43 miljoen euro beschikbaar.

2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)

Een nieuwe toekomst zoeken of je aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, betekent dat mensen zich moeten oriënteren op nieuw werk en soms hun expertise moeten aanpassen of hun competenties uitbreiden. Daarom wordt geïnvesteerd in (om)scholing en ontwikkeladviezen. De ondersteuning verloopt direct via het individu, de (toekomstige) werkgever of via sectoraal maatwerk.
Het eerder dit jaar gestarte programma NL Leert door krijgt volgend jaar een vervolg. In 2021 kunnen in totaal 40.000 werknemers, werkzoekenden, flexwerkers, zelfstandigen en zzp’ers voor ontwikkeladviezen gebruikmaken van deze regeling. Binnen deze regeling bestaat ook de mogelijkheid voor individuen om gratis deel te nemen aan online scholingstrajecten. Het kabinet gaat uit van tussen de 50.000 en 80.000 scholingstrajecten (eerste tranche). Deze scholingstrajecten gaan naar verwachting in het najaar van start. Het kabinet investeert met dit sociaal pakket nog eens extra in een tweede tranche van deze regeling. Dit komt naar verwachting neer op 80.000 trajecten.

3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)

Schoolverlaters worden meer dan anderen geraakt door de afnemende werkgelegenheid, doordat zij zijn aangewezen op vrijkomende of nieuwe banen. Het kabinet zet dan ook in op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Voor elke arbeidsmarktregio is geld beschikbaar voor de coördinatie van een eigen regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Deze aanpak zal in komende periode verder uitgewerkt worden.

4. Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Door de coronacrisis stijgt waarschijnlijk het aantal mensen in armoede en met problematische schulden waar ze niet zonder hulp vanaf komen. Daarom maakt het kabinet geld vrij om mensen via gemeenten te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt een waarborgfonds ingericht om mensen met problematische schulden te helpen.

Meer informatie over het sociaal pakket vind je bij het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

KKC: Kleine Kredieten Corona Garantieregeling

De KKC is opgetuigd voor bedrijven die moeite hebben aan relatief klein krediet te komen. Doordat de staat met de KKC voor een aanzienlijk deel voor de leningen garant staat, is het risico voor banken en andere financiers om geld uit te lenen kleiner. Krediet krijgen is daardoor eenvoudiger.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. Ondernemers betalen 2% vergoedingspremie aan de staat. Aan de regeling zijn enkele voorwaarden verbonden.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de KCC-regeling doe je niet zelf. Je kunt een geaccrediteerde (toegelaten) financier (meestal je bank) vragen van de regeling gebruik te maken. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021. Meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden lees je hier.

BMKB-C: meer en sneller lenen bij banken

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar. De premie voor BMKB-C was 3,9%. Deze is verlaagd naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Enkele bedrijfsgroepen en financieringsdoeleinden zijn uitgesloten en hebben eigen regelingen. Ondernemers in de landbouw kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Borgstelling landbouwkredieten.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB-C daarom zonder tussenkomst van RVO afhandelen. Aanvragen kan tot eind 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de regeling en de voorwaarden lees je in het artikel BMKB-C: borgstelling MKB-Kredieten verruimd.

GO-C: coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote leningen

Voor wie is deze regeling?

Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling verruimd met de GO-C module.

Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Zo moet het voor mkb’ers en grote bedrijven die acute liquiditeitsbehoeften hebben als gevolg van de coronacrisis mogelijk blijven krediet te krijgen en blijven kredietstromen op gang.

Met GO-C kunnen bedrijven die vanwege hun omvang niet voor de BMKB-C in aanmerking komen toch gebruikmaken van een verruimde staatsgarantie. De GO-C module is ook voor landbouwbedrijven opengesteld.

Wat houdt de regeling in?

Binnen de regeling kunnen leningen tussen 1,5 miljoen en 150 miljoen euro per onderneming worden verstrekt. De looptijd is maximaal 6 jaar. Het GO-garantieplafond is met de GO-C verhoogd naar 10 miljard euro.

Met de GO-C module geeft de overheid een 80% garantie op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven (omzet meer dan 50 miljoen euro) en 90% voor het mkb (omzet tot 50 miljoen euro). Binnen de reguliere GO-regeling is de staatsgarantie 50%. Bedrijven moeten onder meer bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven hebben om aanspraak te kunnen maken. Lees hier meer over de voorwaarden.

Hoe doe ik een aanvraag?

De verruiming van de regeling loopt via geaccrediteerde financiers, die de GO-C aanvragen bij uitvoeringsinstantie RVO.

Om gebruik te maken van de regeling meld je je bij je bank, die bepaalt of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Maximaal 3 weken nadat de bank je aanvraag bij RVO heeft ingediend volgt een reactie van RVO. Daarna besluit de bank of het krediet wordt verstrekt. Financiers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag doen bij RVO.

Meer informatie

Meer informatie vind je op Ondernemersplein: Garantie ondernemingsfinanciering (GO). Kijk ook op de website van RVO.nl.

Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Veel mkb-bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Door de coronacrisis is het risico op wanbetaling echter sterk toegenomen en komt dit systeem in gevaar. De verzekeraars zien zich namelijk genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen heeft het kabinet besloten het risico over te nemen van de kredietverzekeraars. Het kabinet staat tot eind juni 2021 garant voor kredietverzekeringen, waardoor het mogelijk blijft voor bedrijven op krediet te bestellen bij leveranciers.

De overheid staat garant voor 90% van de leverancierskredieten. Voor de eerste 1 miljard euro schade dragen kredietverzekeraars zelf 10% risico. Daarboven vergoedt de overheid 100% van de schade. Deze 10% (oftewel 100 miljoen) eigen risico wordt verdeeld over de verzekeraars naar rato van de uitstaande limieten per 31 december 2019. Schades die zijn uitgekeerd in de periode 1 januari – 1 maart worden niet vergoed door de overheid.
Zes verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten met de Staat: Atridius, Coface, Euler Hermes, Nexus, Mercury en Credendo. Verzekeraars die nog niet in beeld zijn konden zich tot en met 30 juni aanmelden.

Door de overheidsgarantie hoeven kredietverzekeraars hun verzekeringslimieten niet te herzien en kunnen leveringen op krediet doorgaan. Elk jaar wordt voor 200 miljard euro aan leveringen op kredietbasis gedaan. Dat systeem werkt alleen als kortlopende betalingstermijnen (meestal 30 tot 60 dagen) zijn verzekerd (door kredietverzekeraars). Zonder overheidsingrijpen dreigen de leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand te komen, met vele faillissementen en een groot verlies aan werkgelegenheid tot gevolg.

12 miljard euro

De garantie vanuit de Staat bedraagt 12 miljard euro. De maatregel is goedgekeurd door de Europese commissie.

Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Qredits: uitstel aflossing bestaande leningen

Voor wie is deze regeling?

Het uitstel van aflossing geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor zzp’ers en klein mkb.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten. Je krijgt van Qredits 6 maanden uitstel van aflossing op bestaande leningen. De maatregel komt kleine ondernemingen tegemoet. Het kabinet ondersteunt Qredits met deze maatregel.
Kleine ondernemingen en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet. Het overbruggingskrediet kun je aanvragen tot en met 30 juni 2021.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor uitstel van aflossing of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl

Groeifaciliteit (GF): jaar later uitgefaseerd

De geplande uitfasering van de regeling Groeifaciliteit wordt met één jaar opgeschort tot 1 juli 2021. Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. Met de Groeifaciliteit krijgt de financier van een onderneming 50% overheidsgarantie op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Opschorting is nodig om de doelgroep tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Meer informatie over deze regeling vind je op Ondernemersplein en op de website van RVO.nl.

Kabinet en Invest-NL: 500 miljoen euro voor investeringen in groeibedrijven

Het kabinet en Invest-NL willen elk 250 miljoen euro investeren in start- en scale-ups. De bedoeling is het bedrag te verdelen over drie fondsen:

Dutch Future Fund

Het Dutch Future Fund (DFF) investeert in andere risicokapitaalfondsen zodat via die fondsen de beschikbare hoeveelheid kapitaal voor innovatieve groeibedrijven vergroot wordt. In totaal is 300 miljoen euro beschikbaar: 125 miljoen euro van Invest-NL, 25 miljoen euro van het ministerie van EZK en 150 miljoen euro van het Europese investeringsfonds (EIF). Het is nog niet bekend wanneer dit fonds wordt opengesteld.

Deeptech

Voor innovaties die kennisintensief zijn en daarom ook veel kapitaal vragen (deeptech) is het vaak moeilijk om financiering te vinden. Vaak gaat het om nieuwe technologieën die zich nog niet bewezen hebben en waar voor investeerders grote risico’s aan kleven. Het plan voor dit fonds is een initiatief van verschillende regionale spelers. Brainport Eindhoven, Topsectoren en Techleap.nl samen met het ministerie van EZK, Invest-NL en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Kennisintensieve ondernemingen die verder willen groeien kunnen een beroep doen op dit fonds. De voorwaarden voor dit fonds worden nader uitgewerkt.

Alternatieve financiering groeibedrijven

Ondernemers kunnen niet alleen bij banken terecht voor kapitaal. Er zijn ook alternatieve mogelijkheden tot financiering, zoals via fondsen of crowdfunding. Alternatieve financiers hebben meer moeite om kapitaal aan te trekken. Daarom onderzoekt het kabinet met Invest-NL momenteel de mogelijkheden om alternatieve financiers te ondersteunen. Zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven.

Corona-Overbruggingslening

De COL-regeling voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers was per 1 oktober jl. gesloten. Het kabinet heeft op 27 oktober bekend gemaakt dat deze regeling opnieuw wordt opengesteld tot en met 30 juni 2021. Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, zonder kredietrelatie bij een bank, kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De voorwaarden en de hoogte van het budget zijn nog niet bekend.

SEED Capital-regeling: 67,5 miljoen euro durfkapitaal voor startups

Vanaf 2 oktober kunnen startups een beroep doen op 67,5 miljoen euro aan durfkapitaal, verdeeld over 6 nieuwe investeringsfondsen. Met de regeling ondersteunt de overheid onder andere startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen

Corona-overbruggingskrediet

Met het corona-overbruggingskrediet van maximaal 25.000 euro kunnen ondernemers hun vaste lasten betalen en op deze manier de coronacrisis overbruggen. Het krediet is niet bedoeld voor investeringen.

Wat houdt de regeling in?

Qredits helpt bestaande ondernemers met een krediet van 25.000 euro. De looptijd is maximaal 4 jaar. De eerste 6 maanden is er geen aflossing. De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Wat zijn de voorwaarden?

Het corona-overbruggingskrediet is bedoeld voor ondernemers die vóór 13 maart 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister. De behandelkosten bedragen 275 euro.

Hoe doe ik een aanvraag?

Het corona-overbruggingskrediet vraag je aan bij Qredits. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op Qredits.nl.

Garantiefonds evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren evenementen en festivals kunnen plannen en opzetten vanaf een moment dat het verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. Het kabinet werkt de details nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor het Garantiefonds evenementen gereserveerd.

Kredietfaciliteit WHOA

Het kabinet komt met een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). Met de combinatie van krediet en WHOA zijn bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is. Hierdoor kunnen banen behouden blijven. Er is 200 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een flink aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten. In december verlengde het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel kunnen aanvragen.

Aanvragen van uitstel of verlenging van uitstel is mogelijk tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Heb je al eerder verlenging gekregen? Dan geldt dat nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop je gaat terugbetalen schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Je krijgt 36 maanden de tijd om je belastingschuld terug te betalen.

5 andere belastingmaatregelen zijn ook tot 1 april verlengd, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarover lees je meer op de pagina Belastingmaatregelen in coronatijd.

Overige fiscale maatregelen:

 • tot 1 juli 2021 geldt een btw-tarief van 0% op mondkapjes.
 • Het kabinet stelt de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.
 • Je mag in 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen als je een omzetdaling door corona hebt. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden.
 • Het urencriterum wordt vanwege de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Aflossen belastingschuld

Heb je uitstel van betaling van belasting gekregen? Dan start je op 1 juli 2021 met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. In het voorjaar van 2021 ontvang je van de belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling.

De ‘Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers’ is hier te vinden. Ook op Ondernemersplein vind je de nodige informatie.

BIK: tijdelijke korting op investeringen

Wat is dit voor regeling?

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. De crisisregeling stopt na 2 jaar en is een aanvulling op al bestaande regelingen als de KIAEIAMIA en VAMIL.

Door de regeling aan de loonheffing te koppelen is eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk, en niet alleen ten gunste van bedrijven die winst maken. In totaal is 4 miljard euro voor de regeling beschikbaar.

Waarom is deze regeling opgetuigd?

De verwachting is dat de private sector 10 miljard euro tijdens de coronacrisis minder investeert dan normaal. Met de regeling hoopt het kabinet de verwachte daling in investeringen deels op te kunnen vangen omdat bedrijven investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld.

Voor wie is deze regeling?

De regeling geldt voor alle bedrijven. De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Per jaar gaat het dus om 1,2 miljard euro.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Investeringen binnen de BIK moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.
 • Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
 • De investeringskorting is beperkt tot investeringen die in Nederland worden gebruikt.

Hoe hoog is de korting?

 • Bij investeringen tot 5.000.000 euro per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3,9% van het investeringsbedrag.
 • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 1,8% van het investeringsbedrag.
 • Uiterlijk 15 december 2021 wordt bekendgemaakt of de kortingspercentages voor 2022 naar boven of beneden worden bijgesteld. Dat hangt af van de hoeveelheid aanvragen en het op dat moment beschikbare budget. In deze infographic vind je een aantal rekenvoorbeelden.

Hoe doe ik een aanvraag?

De Tweede Kamer heeft de regeling inmiddels aangenomen en voor goedkeuring doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Daarnaast wacht de ministerraad op het oordeel van de Europese Commissie over de vraag of de steun wel geoorloofd is voor fiscale eenheden. Vanaf september 2021 kun je met je aanvraag terecht bij RVO voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Na je aanvraag duurt het maximaal 12 weken voordat je een BIK-verklaring ontvangt. Met die verklaring kun je de korting verrekenen met de loonheffing. RVO voert de regeling samen met de Belastingdienst uit.

Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen. Ook kunnen ze niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De (Nederlandse) Douane heeft daarom aangekondigd rekening te houden met de omstandigheden.

Concreet betekent dit voor bedrijven in nood dat uitstel van betaling mogelijk is. Douaniers gaan bovendien ‘coulant’ om met het opleggen van boetes. Dat wil zeggen: de Douane deelt geen boetes uit aan bedrijven die hun verplichtingen door de coronacrisis niet kunnen nakomen.

De Douane biedt maatwerkoplossingen aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen voor het invullen van de maandaangifte. Ook is de termijn geschorst voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond.

Alle aangekondigde maatregelen vind je op de website van de Nederlandse Douane: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket.

BL-C: financiering voor land- en tuinbouw

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is er voor land- en tuinbouwbedrijven.

Wat houdt de regeling in?

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf.

Heb je – sinds 2010 of later – een GL- of BL-Plus-lening met een MDV- of Groenlabelcertificaat? En heb je deze lening nog niet helemaal afgelost? Dan staat de overheid borg voor maximaal 2,8 miljoen euro.

De maximale looptijd van het BL-C-krediet is 16 kwartalen. Je kunt het krediet lineair aflossen of ineens aan het einde van de looptijd. Voor een starter/overnemer is de provisie 0,5%, voor andere bedrijven 1,5%. De borgstelling bedraagt 70%.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van deze regeling doe je niet zelf, maar via een aangewezen bank of financier. Deze kan een aanvraag voor je indienen bij RVO. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de BL-C-regeling en de voorwaarden lees je op de website van RVO.

Tegemoetkomingsregeling sociale rechtsbijstandsverleners

Sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren kunnen vanaf december 2020 een tegemoetkoming aanvragen bij de Raad van de Rechtsbijstand. Voorwaarde is dat hun omzet met 20% is gedaald ten opzichte van 2019.
De maximum vergoeding per sociaal advocaat, mediator of curator is 40.000 euro. Als een aanvrager al eerder financiële overheidssteun in het kader van corona heeft gekregen, dan wordt dit bedrag van de tegemoetkoming afgehaald.

Rijksoverheid: 40 miljoen voor vuurwerkbranche

Het kabinet trekt 40 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkbranche. Rond de jaarwisseling is er een verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk. De sector kan geen omzet en winst maken en moet het vuurwerk op speciale plaatsen opslaan om het vuurwerk volgend jaar te kunnen verkopen.

Naast een regeling voor opslag en transport voor met name importeurs, komt er een tegemoetkoming voor winkeliers. Deze tegemoetkoming is gericht op de extra kosten die vuurwerkwinkeliers hebben gemaakt of maken, maar niet vallen onder de generieke steunmaatregelen (TVL/NOW). Voor de vergoeding wordt gekeken naar de vuurwerkomzet in 2019. Alle vuurwerkverkopende winkeliers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daarnaast is vanwege de bijzondere situatie en de korte termijn van besluitvorming voor een algemeen vastgesteld bedrag 3.500 euro per winkelier gekozen.

De regelingen worden naar verwachting begin 2021 vastgesteld en vervolgens opengesteld.

Rijksoverheid: 482 miljoen euro extra steun cultuursector en 40 miljoen voor vrije theaterproducenten

De culturele en creatieve sector is tussen 15 december 2020 en 9 februari 2021 gesloten, in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Veel makers hebben investeringen gedaan die ze nu moeilijk kunnen terugverdienen. Om die klap op te vangen heeft het kabinet 15 miljoen extra gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

In november heeft de overheid de culturele sector al 482 miljoen euro extra steun beloofd, bovenop het eerdere steunpakket cultuur en de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.

De extra subsidie is onder meer bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.

Verdeling

Het extra geld wordt over verschillende onderdelen verspreid. Voor ondernemers in de cultuursector zijn dit de belangrijkste:

 • € 100 miljoen is voor festivals en instellingen die meerjarig financiering krijgen via de rijkscultuurfondsen.
 • € 49,75 miljoen is om makers en creatieve professionals te ondersteunen. De 6 rijkscultuurfondsen stellen regelingen voor de sector op om opdrachten aan makers te stimuleren. Daarnaast zijn er extra middelen voor scholing.
 • € 15 miljoen gaat naar de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen, waarmee het totaalbedrag voor deze regeling op € 45 miljoen euro komt. Ook zzp’ers kunnen nu een lening aanvragen.
 • € 14 miljoen is voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was.
 • € 20 miljoen is beschikbaar voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang.
 • € 15 miljoen gaat naar het behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot).
 • € 150 miljoen gaat naar gemeenten, zodat zij de cruciale lokale culturele infrastructuur kunnen ondersteunen.

Het steunbudget voor film, in totaal € 28,5 miljoen, geldt vanaf 1 januari 2021. Op de site van het Nederlandse Filmfonds is de verdeling van dat bedrag uitgewerkt.

Ondernemers in de cultuursector konden al aanspraak maken op de algemene coronaregelingen Daarnaast is afgesproken dat de huur van door het Rijk gesubsidieerde musea tijdelijk wordt opgeschort. Ook blijven subsidies doorlopen. Daarnaast is er een voucherregeling voor de cultuursector, waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft.

40 miljoen voor vrije theaterproducenten

Het kabinet maakt 40 miljoen euro vrij voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector, zoals de vrije theaterproducenten. Hiermee worden zij voor een deel gecompenseerd voor gemaakte kosten voor ‘weggegooide’ producties (gemaakte kosten voor scenario’s, decors, acteursrepetities) die door de sluiting van theaters niet meer kunnen worden ingehaald. En zij kunnen opnieuw investeringen doen voor nieuwe en bestaande producties.

Rijksoverheid: 240 miljoen voor amateursport

Het kabinet trekt 240 miljoen uit voor de amateursport. Het geld voor de regelingen Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS), Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.

Alternatieve regeling voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven

Het kabinet werkt aan een alternatieve regeling voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven die niet door Europese bepalingen in aanmerking komen voor de verhoging van de TVL. Deze regeling moet mogelijk zijn binnen staatssteunkaders.

Kredietfaciliteit vouchers reisbranche

Omdat veel vakanties en reizen in 2020 zijn geannuleerd gaven reisorganisaties vouchers uit. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een voucherkredietfaciliteit. Deze regeling zorgt ervoor dat mensen ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als reisorganisaties niet genoeg geld hebben om uit te keren. De Europese Commissie buigt zich later nog over deze regeling. Kijk op onze veelgestelde vragen pagina wat de regeling inhoudt en hoe je cashflowproblemen oplost.

Kickstartvoucher: 2500 euro voor extern advies internationale zaken

Zijn je activiteiten in het buitenland geraakt door de coronacrisis? Met de Kickstartvoucher kun je een externe adviseur betalen. De adviseur helpt om de gevolgen voor je bedrijf in het buitenland te beperken.

Je kunt de Kickstartvoucher gebruiken om bijvoorbeeld je internationale productie te verbeteren, een nieuw internationaal sales- of marketingplan te maken of nieuwe verdienmodellen te onderzoeken. 80% van de kosten voor de externe adviseur wordt vergoed, tot een maximum van 2.500 euro exclusief btw.

Het kabinet steunt ondernemers die internationaal actief zijn. Zodat jij kunt werken aan de opbouw of herstel van jouw marktpositie.

Hoe werkt deze regeling?

De Kickstartvoucher is een online voucher, waarmee je een zelfgekozen adviseur betaalt. Na afronding van het werk van de externe adviseur draag je de Kickstartvoucher digitaal over aan de adviseur. De adviseur levert de voucher digitaal in bij RVO. Vervolgens betaalt RVO de voucherwaarde rechtstreeks uit aan de adviseur. Je betaalt zelf 20% van de kosten.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor Nederlandse mkb’ers. Ook ondernemers uit het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen de voucher aanvragen. Als je al actief bent in het buitenland en je buitenlandse activiteiten zijn geraakt door de coronacrisis, dan kan je de voucher ook gebruiken. RVO verstrekt 1 Kickstartvoucher per mkb-onderneming.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen kan vanaf 26 juni bij RVO. Kijk voor de voorwaarden op RVO.

Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

EU: economisch noodpakket 540 miljard euro en herstelfonds 750 miljard euro

De EU komt met een economisch noodpakket van 540 miljard euro om de coronacrisis te bestrijden. Daarvan komt 240 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Het fonds is bedoeld voor directe en indirecte kosten voor de gezondheidszorg van lidstaten. De Europese Investeringsbank zet daarnaast een garantiefonds op van 200 miljard euro voor ondernemerskredieten voor met name het mkb. Door de garantie van het EIB kunnen banken met minder risico geld uitlenen aan bedrijven. Bovendien komt er een fonds van 100 miljard euro dat bedoeld is voor werktijdverkorting.

Daarnaast trekt de Europese Commissie 750 miljard euro uit om de economische gevolgen van de coronacrisis op de langere termijn te bestrijden. Hierover zijn de 27 EU-regeringsleiders het op 21 juli 2020 eens geworden. Het herstelfonds Next Generation EU bestaat voor 360 miljard euro uit goedkope leningen en voor 390 miljard euro uit giften zodat landen hun economieën kunnen stimuleren. De leningen moeten uiterlijk in 2058 zijn terugbetaald. Landen die gebruik maken van het herstelfonds moeten hervormingsplannen bij de Europese Commissie indienen. De Commissie geeft pas groen licht aan de steun als de plannen voldoen. De plannen vereisen unanieme parlementaire goedkeuring van de 27 lidstaten en het Europees Parlement.

De Europese Centrale Bank en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden euro’s extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren.

KVK Zwaar weer routewijzer

Zijn de regelingen uit het steunpakket voor jou niet meer voldoende om het vol te houden en is je bedrijf in zwaar weer beland? KVK denkt met je mee over een passende oplossing. Vul de KVK Zwaar weer routewijzer in en ontdek welke stappen jij kunt zetten om je problemen op te lossen.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Bij de Rijksoverheid kun je natuurlijk terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het Coronaloket van KVK.