Per 29 september, 18.00 uur gelden nieuwe landelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Horecabedrijven moeten om 22.00 uur sluiten en contactberoepen krijgen een registratieplicht voor hun klanten. Thuiswerken blijft de norm, behalve als het niet anders kan. Sportwedstrijden zijn zonder publiek. Het kabinet evalueert na 3 weken het effect van de extra maatregelen.

Landelijke maatregelen

Per 29 september 18:00 uur gelden de volgende maatregelen:

Horeca

 • Horecabedrijven sluiten uiterlijk om 22.00 uur. De laatste inloop is tot 21.00 uur. Horecabedrijven ontvangen gasten binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar.
 • Reservering kan voor maximaal 4 personen, tenzij het om een huishouden gaat dat uit meer dan 4 personen bestaat. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. Een reservering in een restaurant of bioscoop kan dus voor 1 huishouden of maximaal 4 personen. Het maximum aantal personen waaruit een gezelschap kan bestaan is 4, het maximale aantal personen binnen is 30. Feesten en partijen in een zalencentrum kunnen dus niet plaatsvinden. Dit geldt voor binnen en buiten.
 • Alle bezoekers wordt gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Dit geldt ook voor zalencentra en feestlocaties. Registratie is vrijwillig. Als een gast zich niet wil registreren, kan de toegang niet geweigerd worden.
 • Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 02.00 uur. Na 22.00 uur mag hier geen alcohol meer verkocht worden.
 • Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.

Thuis en werk

 • Het kabinet raadt bezoek thuis voor grote groepen af. Het dringende advies is: beperk bezoek thuis of in de tuin tot maximaal 3 gasten, en houd hierbij 1,5 meter afstand. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.
 • Werk thuis, tenzij dit echt niet mogelijk is.

Sport

 • Sportwedstrijden voor professionals en amateurs zijn zonder publiek.
 • Sportkantines zijn gesloten.

Samenkomsten binnen

 • Samenkomsten binnen zijn toegestaan voor maximaal 30 personen (exclusief personeel). Er geldt dat 1,5 meter afstand gehouden moet worden. Een andere voorwaarde is dat er gewerkt wordt met reserveringen. Deelnemers moeten vooraf op gezondheid worden gecheckt. Uitzonderingen zijn er voor bijvoorbeeld uitvaarten kinderopvang, trainingsinstellingen, luchthavens, sportgelegenheden en scholen. Lokaal kunnen er uitzonderingen worden gemaakt voor culturele instellingen. En er zijn uitzonderingen voor samenkomsten binnen bedrijven tot maximaal 100 personen per zelfstandige werkruimte, die nodig zijn voor de continuering van de bedrijfsvoering.
 • Voor musea, monumenten, bibliotheken (met uitzondering van winkels en markten) en andere locaties met doorstroom van bezoekers geldt geen maximum aantal personen, zolang er maar aan de 1,5 meterregel wordt voldaan. Bezoekers reserveren vooraf een tijdvak. Veiligheidsregio’s bepalen in overleg met de locatie hoeveel bezoekers tegelijk kunnen worden toegelaten op basis van de oppervlakte en de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden.
 • Winkeliers moeten een deurbeleid voeren om te zorgen dat klanten 1,5 meter afstand houden. Grotere winkels in de levensmiddelenbranche regelen verplicht 2 keer per dag winkeluren voor ouderen en kwetsbare personen.

Samenkomsten buiten

 • Voor samenkomsten in de buitenlucht geldt een maximum van 40 personen, inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief eventueel personeel.
 • Voor dierentuinen, pretparken, markten en andere buitenlocaties met een continue doorstroom van bezoekers geldt een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. Veiligheidsregio’s bepalen in overleg met de locatie hoeveel bezoekers tegelijk kunnen worden toegelaten op basis van de oppervlakte en de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden.

Overig

 • Contactberoepen moeten de contactgegevens van hun klanten registreren.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning en buiten mag een groepje gevormd worden met maximaal 4 personen. Tenzij je huishouden uit meer personen bestaat. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Reserveren in een restaurant of bioscoop kan dus voor 1 huishouden of maximaal 4 personen.
 • Het meewerken aan bron- en contactonderzoek is minder vrijblijvend geworden.
 • Reizigers die uit risicogebieden komen, moeten meewerken aan registratie en quarantaine.
 • Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven voorlopig gesloten.
 • De thuisquarantainetijd is 10 dagen.

Algemene adviezen

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Vermijd drukte.
 • Reis zo min mogelijk en zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging? Blijf thuis en ziek uit.
 • Was je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.

Regionale en lokale maatregelen

Extra lokale en regionale maatregelen zijn in te zien bij de veiligheidsregio’s. Een aantal veiligheidsregio’s adviseert om mondkapjes te dragen in openbaar toegankelijk ruimtes, zoals winkels in. Winkeliers mogen klanten weigeren die geen mondkapjes dragen. Deze regio’s adviseren mensen met contactberoepen mondkapjes te gebruiken.

Regelingen steunpakket

Om ondernemers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen is een uitgebreid regelingenpakket opgetuigd. Lees alles hierover over op onze regelingenpagina.

Internationale ontwikkelingen

De ons omringende landen nemen ook maatregelen om het virus te beteugelen. De zwaarte van de maatregelen verschilt per land, net als het moment en de aard van eventuele versoepelingen.

Sinds half juni is het reisadvies voor veel landen in het Schengengebied of de EU geel (let op: veiligheidsrisico’s). Als het risico toeneemt, wordt het advies waar nodig opnieuw aangepast naar oranje (alleen noodzakelijke reizen).

Nieuw grensbeleid

Sinds 1 juli is een nieuw Europees grensbeleid van kracht. Inwoners van een beperkt aantal landen buiten Europa zijn weer welkom in Europa. Dit geldt dus ook voor Nederland. De lijst met landen is niet definitief. Elke 2 weken wordt opnieuw bezien of deze nog actueel is en worden landen toegevoegd of eventueel verwijderd. Dit is afhankelijk van de gezondheidssituatie (COVID-19) in de landen.

Inreisverbod

Voor inwoners uit landen die niet op deze lijst staan geldt dus een inreisverbod. De impact van het inreisverbod is groot. Vanwege deze grote negatieve impact, het maatschappelijk en economisch belang en de lange duur van het inreisverbod, heeft de ministerraad besloten om uitzonderingen toe te staan voor specifieke categorieën. Het kabinet heeft besloten om de inreisbeperking te versoepelen van reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en klein bedrijf, en de Nederlandse topsport. Aan deze versoepeling worden strikte voorwaarden en kaders gesteld. Zo blijven de leefregels voor thuisquarantaine onverminderd van kracht.

Het kabinet kijkt ook naar een versoepeling van de inreisbeperkingen voor hoog kwalificeerde professionals uit de culturele en creatieve sector, journalisten en onderzoekers. De voorwaarden hiervoor worden uitgewerkt.

Thuisquarantaine

Gezien de duur van de crisis en de maatschappelijke gevolgen en gevolgen voor professionele beroepsuitoefening die de thuisquarantainemaatregel met zich mee brengt heeft het kabinet ook verkend welke groepen zij op dit moment kan toevoegen aan de bestaande uitzonderingscategorieën op de thuisquarantaine.

Het kabinet heeft besloten de volgende reisdoelen toe te voegen aan de bestaande uitzonderingen op de thuisquarantainemaatregel; noodzakelijke dienstreizen van leden van een regering en/of ambtenaren, deelname aan topsport, noodzakelijke reizen waarmee aantoonbaar een bijdrage wordt geleverd aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving, journalistiek, studeren over de grens (Grensstudenten), onderzoek of professionele culturele activiteiten. De gering zal deformulering van deze reisdoelen nog nader specificeren zodat voor iedereen helder is wanneer sprake is van een reisdoel waarvoor je de thuisquarantaine mag verlaten.

Meer informatie

Op zoek naar informatie per land? Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies of gebruik de Reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

RVO geeft antwoord op veelgestelde vragen over onder andere werken over de grens, reizen en handelen met anderen landen, zoals:

Criminelen maken misbruik van coronacrisis

Bij KVK zijn meldingen bekend over criminelen die proberen geld aan de coronacrisis te verdienen. Dat gebeurt op verschillende manieren: van inbreken in leegstaande bedrijfspanden tot de verkoop van coronagoederen op nepwebsites en phishing. Waar moet je op letten? Zorg ervoor dat criminelen geen kans krijgen.

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Veelgestelde ondernemersvragen

Dagelijks bellen honderden ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over regelingen, personeel, sluitingsregels, etc. Bekijk het overzicht met de belangrijkste vragen en antwoorden voor ondernemers.

Actuele informatie over het virus

In het dashboard van The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering zie je statistieken en cijfers over de verspreiding van het virus wereldwijd.

De meest actuele informatie over het coronavirus in Nederland vind je bij RIVM. Bij de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en vragen op meerdere gebieden. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.