WETTEN EN REGELS

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is er om jou als zzp’er en je opdrachtgever duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die jullie aangaan. Helaas heeft de wet DBA niet de duidelijkheid gebracht die er van verwacht werd. De wet is en blijft van kracht, maar wordt tot 1 oktober 2021 niet volledig gehandhaafd. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving.
Moet je UBO-opgave doen?
Start met voorbereiden en kijk of jouw organisatie UBO’s moet inschrijven.

Wet DBA

Samen met je opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor de werkrelatie die jullie aangaan. Check samen of er geen sprake is van loondienst.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) live

Veel opdrachtgevers vinden de regels die gelden voor het inhuren van zzp’ers nog onduidelijk. Om deze onduidelijkheid weg te nemen kunnen zij vanaf 11 januari de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) op ondernemersplein.kvk.nl raadplegen. Door deze online vragenlijst in te vullen krijgt jouw opdrachtgever vooraf duidelijkheid over de vraag of de opdracht gezien wordt als werk in loondienst of niet. Wel zo handig als jouw opdrachtgever twijfelt of hij jou in kan huren.

Aan de uitkomst van de webmodule kunnen geen rechten ontleend worden, het is een indicatie. Alleen opdrachtgevers die in Nederland gevestigd zijn en hun opdrachten uitbesteden aan opdrachtnemers in Nederland kunnen gebruik maken van de webmodule.

Handhaving wet DBA

De wet DBA bracht niet de duidelijkheid die er van werd verwacht. De wet DBA is en blijft van kracht, maar wordt niet volledig gehandhaafd. Sinds oktober 2019 houdt de Belastingdienst wel scherper toezicht bij opdrachtgevers. Daar kunnen aanwijzingen uit voortkomen om de arbeidsrelatie aan te passen. Handhaving vindt alleen plaats als de opdrachtgever ‘kwaadwillend’ is of gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Meer over wet DBA

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/wet-dba-en-modelovereenkomsten/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_zzp_11_2021