De Coöperatieve Kredietunie Eemsregio U.A. krijgt een lening van een half miljoen euro van de provincie Groningen. De kredietunie is in 2014 opgericht in Delfzijl om een bijdrage te leveren aan de lokale economie. Dat gebeurt via de verstrekking van kleine leningen en de begeleiding van ondernemers. Provinciale Staten bespreken het voorstel naar verwachting in april 2015.

3 2015-02-17 persbericht Half miljoen Groninger Kredietunie Eemsregio