Gestapeld financieren is hot. In dat kader is er in het hele land ook sprake van groeiend enthousiasme voor kredietunies. De tijd lijkt ook steeds meer rijp voor deze vorm van maatschappelijk ondernemen. Bedrijven met een kredietvraag tot 250.000 euro zijn er voldoende. Gemotiveerde ondernemers en experts in financieringen met een overschot aan geld en beschikbare tijd ook. De uitdaging is dat relevante netwerkpartners lokaal samenwerken om volwaardige en betrouwbare spaar- en kredietbedrijven op te zetten. Wie bouwt er mee?

In april jl. is de Wet Toezicht Kredietunies (WTK) door de Eerste Kamer geaccepteerd. Het staat kredietunies nu vrij om zonder AFM vergunning of bankvergunning tot maximaal 10 miljoen*1) euro spaargeld van ondernemers aan te trekken. Dat gezamenlijke spaargeld van alle leden wordt, vanuit de coöperatiekas, uitgeleend aan kredietwaardige klein-zakelijke ondernemingen die, zoals bekend, worstelen met de toegang tot bankfinanciering.

M.Werkman Wie bouwt er mee aan Retro Boerenleenbanken-110915