profile imageBespreking van het rapport ‘De lessen van de crisis van 2008: zijn ze geleerd en in de praktijk gebracht?’ gepubliceerd door het Sustainable Finance Lab (SFL) (63 blz.) en in samenhang daarmee het rapport ’Werk in Uitvoering’ eveneens van het SFL (23 blz.), beide gedateerd juni 2018.

Received 10 August 2018 | Accepted 30 September 2018 | Published 8 December 2018.

Een zestal (van de in totaal 18) leden van het SFL hebben zich tien jaar na dato gebogen over de in de aanhef van dit artikel genoemde vraagstelling over de crisis van 2008. In het 63 bladzijden omvattende rapport hebben de auteurs nagedacht over een nieuwe rolverdeling tussen publiek en privaat. Daarbij ging het hen om het bereiken van een duurzaam fnancieel stelsel. Het algemene doel van het Sustainable Finance Lab is het creëren van een stabiele en robuuste fnanciële sector die bijdraagt aan een economie die de mens dient zonder daarbij zijn leefmilieu uit te putten (Werk in Uitvoering, 2018, blz. 4). Het is een brug tussen de academische wereld en de praktijk. Voorwaar een uitstekend initiatief na alle moeizaam verlopen discussies over de crisis in de genoemde lange periode.
Doel van dit artikel is de twee rapporten voor een wat groter publiek samen te vatten en en passant daarbij een aantal kanttekeningen aan te brengen. Uiteindelijk volgen de aanbevelingen van het SFL met een samenvattend commentaar. Afgesloten wordt met de vraag welke betekenis het rapport heeft voor het Nederlandse fnanciële bestel in de toekomst

De solvabiliteit van Banken na de crisis (Duffhues)

Mejudice: Het financiële stelsel, de solvabiliteit van banken, risk shifting en de beloning van bankbestuurders. https://bit.ly/2B7XBMs