Waar ga je als zelfstandig ondernemer heen als je een klein krediet nodig hebt? In Amerika en enkele Europese landen zijn kredietunies een al langer bestaand alternatief voor een moeilijk verkrijgbaar bankkrediet. En niet zonder succes. De sleutel: gemeenschappelijk belang boven individueel belang, geen coach, geen krediet en meten met de menselijke maat. DOOR MARGOT BOUWENS

EB-december