Marktplaats

Marktplaats

 

Het delen van Risico, Kennis en Kansen

Kredietunie Nederland heeft een groot aantal Regionaal werkende leden-kredietunies en enkele Sectorale leden-kredietunies. Sectorale kredietunies werken in principe in het hele land; regionale kredietunies binnen hun eigen regio. Voorbeelden van sectorale kredietunies zijn SheCredit (vrouwelijke ondernemers), Kredietunie Slim Geld (microfinanciering tot €50.000,-), Kredietunie MKB Bedrijfspanden (financiering bedrijfsonroerend goed via hypotheken), Chinese Kredietunie Nederland (Chinese ondernemers) en Binnenschippers Kredietunie Nederland (Binnenschippers).  Deze sectorale kredietunies kunnen met regionale kredietunies samenwerken en specifieke kennis delen en vice versa. Hierdoor kan door deling van kennis, ervaring en netwerken het kredietrisico worden beperkt. Anderzijds kunnen financieringsaanvragen met elkaar worden gedeeld, waardoor iedere kredietunie beschikbare financiële middelen aan meer kredietnemers kan verstrekken. Ook hierdoor kan het kredietrisico worden verkleind.

Een ander aspect is het delen van kennis. Heeft een kredietunie bijvoorbeeld een onderzoek uitgevoerd naar een typisch juridisch probleem, een communicatie onderzoek, hetzij een markt- of marketingstudie, het gebruik van sociale media, dan is het natuurlijk jammer dat een andere kredietunie datzelfde onderzoek laat uitvoeren tegen waarschijnlijk dezelfde kosten. Door op deze marktplaats elkaar te kunnen helpen, kan een aanmerkelijke kostenbesparing worden gekregen. In sommige gevallen kan voor zo’n studie geld worden gevraagd, zodat de initiële kosten voor de aanbiedende kredietunie beperkt worden.

Tot slot hebben kredietunies af en toe vacatures in besturing of uitvoering van beleid; soms gaat dat om specifieke branche kennis, soms om vakinhoudelijke kennis, soms om kredietanalyse- of kredietbeheerkennis. Hiertoe laten wij ook vacatures toe op deze marktplaats. de verschillende soorten vragen of aanbiedingen worden als volgt gecodeerd:

FA = Financieringsaanvraag
KB = Kennis Bank, vraag en aanbod
VA = Vacature

Deze Marktplaats biedt ruimte aan kredietunies om kennis, kansen en vacatures met elkaar te delen. Het plaatsen van een vraag of aanbod is aan regels gebonden, opdat de kwaliteit van het aanbod hoog kan blijven. Deze Marktplaats wordt beveiligd door een wachtwoord en is uitsluitend toegankelijk voor kredietunies.

Een wachtwoord kunt u verkrijgen via onze marktplaats beheerder:  info@dekredietunie.nl  Met uw wachtwoord kunt u direct in verbinding treden met de vrager of aanbieder op deze Marktplaats.

VA 1386: AFSTUDEERSTAGE  SOCIAL MEDIA & MARKETING

AFSTUDEERSTAGE  SOCIAL MEDIA & MARKETING De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN, www.dekredietunie.nl ) bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. De VKN is de belangenvereniging voor kredietunies (er zijn thans...

Lees meer

VA-1384: Operations Manager Kredietunie Nederland

Operations Manager Directie en Bestuur Belangenvereniging De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN, www.dekredietunie.nl) bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. De VKN is de branchevereniging voor kredietunies....

Lees meer

Laatste tweets

WOCCU: Webinar: Crisis Response Efforts by Worldwide Foundation for Credit Unions – Stories from Ukraine and Turkey. ow.ly/SijP50OvXCn

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom kredietunies.