Nog steeds krijgt een derde deel van de MKB-metaalbedrijven die voor financiering bij een bank aankloppen, nul op rekest. Dit blijkt uit onderzoek van Koninklijke Metaalunie onder haar ruim 13.000 leden. Hieruit komt naar voren dat 65% van alle MKB-metaalbedrijven voor een financiering in eerste instantie nog bij hun bank aanklopt.

Omdat die banken nog steeds terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten, moeten bedrijven op zoek naar alternatieve, nog niet vanzelfsprekende en minder toegankelijke financieringsbronnen. Daarmee dreigen ze kansen te missen in een tijd waarin metaalbedrijven doorlopend moeten vernieuwen en innoveren om concurrerend te blijven.“En zonder een sterk en innovatief MKB-metaal verdwijnt de innovatiekracht uit de hele Nederlandse economie”, waarschuwt Foort Jan Wisse, teamleider Ondernemen, Economie & Fiscaliteit van Metaalunie. “Een sterke keten van flexibele en gespecialiseerde toeleverende bedrijven en producenten maakt immers ook de positie van de fabrikant met een eigen product, de OEM’er sterk. Zonder voldoende financiering die het mogelijk maakt dat kleinere bedrijven mee kunnen in de technologische en maatschappelijke vernieuwingen, komt het ecosysteem van de maakindustrie in gevaar.”

De bedrijven zullen, naast de traditionele bank vaker op zoek moeten naar alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding of denken aan lease (machines) of factoring (debiteuren) of stapeling van deze financieringsvormen met elkaar of een bankkrediet. Volgens Wisse is dat hard nodig om aan de groeiende financieringsbehoefte van het MKB-metaal te voldoen: “Uit het onderzoek blijkt dat alleen al het komende jaar die behoefte € 1,5 miljard bedraagt, waarvan 2/3 voor machines en werkkapitaal. Dit cijfer zal bij een voortgaande economische groei alleen nog maar toenemen. Om hun bedrijven verder te kunnen laten groeien, zal het MKB-metaal zich moeten richten tot andere partijen dan een bank.” Overigens leidt dat volgens hem niet automatisch tot het toekennen van een krediet, niet bij een bank maar ook niet bij een alternatieve kredietverlener.

http://bit.ly/2lJquWa