DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN
michiel werkamn.jpgIn het MKB worden cijfers vaak zodanig opgesteld dat vooral zo min mogelijk belasting hoeft te worden afdragen. Daardoor bieden financiële rapportages voor potentiële geldschieters mogelijk een onvoldoende realistisch beeld.
Zowel de feitelijke prestatiecurve als de forecasts zijn daardoor soms nauwelijks objectief te beoordelen. Aangezien kredietaanvragen voornamelijk elektronische worden beoordeeld werkt deze handelwijze vooral de ondernemers in het kleinbedrijf tegen. Het verbeteren van deze rapportages is iets dat accountants en administratiekantoren zich kunnen en zouden moeten aantrekken.

In een opiniestuk in Het FD van 6 februari jl. bepleitte Jaap Koelewijn een ondernemender cultuur voor financiering van het MKB. Hij stelt dat geldschieters meer bereidheid moeten tonen om risico’s te nemen. Daarvoor is wel meer financiële transparantie en vooral een andere houding ten aanzien van de financiële rapportages binnen het MKB nodig.
Het merendeel van de MKB’ers met moeilijk in te vullen kredietbehoeften is te vinden in het kleinbedrijf en in het middensegment. Zij kampen vaak met een uiterst beperkte financiële transparantie. Tegen dat risico-element lopen alle financiers aan, inclusief de institutionele beleggers.

http://bit.ly/2mJ1UFZ