DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN
michiel werkamn.jpg

Eerst draaiden de banken de kredietkraan voor het MKB halfdicht. Toen kwamen er alternatieve financiers, van Qredits tot fintech. En nu willen de banken van twee walletjes eten: als huisbankier de regie voeren over de kredietstapeling van hun klant, en intussen alle zekerheden voor zichzelf houden. Dat werkt niet en moet snel anders, maant Michiel Werkman, zeker nu de economie aantrekt.

Stapelen van krediet is niet nieuw. In het corporate marktsegment werken banken bij grote financieringen overwegend samen in consortia. Een deelnemende bank – de penvoerder – behartigt dan de belangen van alle consortiumleden en bewaakt hun risico’s ten opzichte van de kredietnemer. Afgezien van de absolute omvang van ieders aandeel in de cofinanciering zijn de risicoposities van elke financier min of meer vergelijkbaar.

http://bit.ly/2mJ8ts3