In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa 2,7 miljard euro aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Dat blijkt uit de voortgang van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering die minister Kamp van Economische Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit actieplan werd in juli 2014 gelanceerd met als doel om het MKB te ondersteunen bij een krachtig herstel na de crisis door knelpunten rond financiering aan te pakken. Van de verschillende acties uit dit plan profiteren duizenden mkb-ers. http://bit.ly/2ggY87c

Als belangrijke nieuwe financieringsvormen worden in het Actieplan crowdfunding en kredietunies genoemd. Deze zorgen voor een rijker en breder financieringslandschap. Wat betreft kredietunies, is op initiatief van de leden Mulder (CDA) en Nijboer (PvdA) een wetsvoorstel aangenomen dat beoogt heldere kaders te scheppen waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en werkzaam zijn. De omvang van financieringen via kredietunies is bescheiden. Er is wel veel interesse in de markt om kredietunies te starten. In totaal hebben tien actieve kredietunies circa € 4,6 mln. financiering verstrekt aan het mkb. kamerbriefuitwerkingaanvullendactieplanmkb-financiering