De corona-ellende is voor veel horecaondernemers enorm, ziet Stef Driessen, Sectorbanker Leisure bij ABN Amro. In deze blog gaat hij in op de rol van banken en hoe daarover bericht wordt.

foto: Hannie Verhoeven

Het is bizar om te zien hoe horecaondernemers die vóór het uitbreken van de pandemie kerngezond waren, alles kwijt kunnen raken door iets waar zij geen invloed op hebben. Nog pijnlijker is dat dit ondernemers zijn die de bouwsteen vormen voor een gezonde samenleving. Zij zorgen voor vertier en ontspanning en maken ontmoetingen mogelijk die vriendschappen en zakenrelaties kleur geven. De horeca is daarmee zo veel meer dan 450.000 banen en een netto bijdrage van €15 miljard aan de Nederlandse economie.

Het geduld van ondernemers en Koninklijke Horeca Nederland is na ruim een jaar op. Steeds meer horen en lezen we over onevenwichtig geachte maatregelen van de overheid, over steunmaatregelen die de verliezen niet dekken en over banken die niet meewerken.

Die kritiek komt hard aan bij collega’s die zich iedere dag inspannen om geraakte ondernemers door deze crisis te helpen. Wij vinden dat samen uit ook samen thuis is, en willen helpen waar mogelijk. Daarbij gaat een hoop goed, maar niet alles.

Wat gaat er goed? Sinds het begin van de crisis hebben banken aan zo’n 52.000 ondernemers €44,3 miljard aan financiering verleend, zoals blijkt uit de laatste coronamonitor van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarboven kregen 129.000 bedrijven vorig jaar uitstel van betaling van aflossing en rente. Het bankkrediet in de horeca steeg óók daardoor met liefst 34 procent, tot €5,85 miljard. Het toont aan dat met alleen overheidssteun de horeca het niet redt.

Benut alle overheidsmaatregelen

Waar zit de frictie? Allereerst zijn de verwachtingen wellicht te hoog gespannen. Banken kunnen en mogen niet blind de kredietkraan openzetten en ondernemers financieren die niet aannemelijk helpen maken dat zij levensvatbaar zijn. Dat de overheid garanties verleent op noodkredieten doet hier niets aan af; ook op deze kredieten zit een risicotoets, het gaat immers om geld van de belastingbetaler en deels ook geld van de bank. In deze toets wordt onder andere gekeken naar levensvatbaarheid.

Bij het maken van de inschatting van de levensvatbaarheid van ondernemingen kijken banken primair naar de jaarcijfers van 2019. Voor corona dus. Als het bedrijf toen rendeerde zijn er vaak mogelijkheden. Echter, wanneer hieruit blijkt dat een bedrijf over dat jaar al met een negatief vermogen kampte of onvoldoende terugbetaalcapaciteit heeft, wordt het geven van noodkrediet lastig.

Dit geldt bovendien wanneer uit de liquiditeitsprognose blijkt dat een ondernemer geen kredietbehoefte heeft. Dit is ook een vereiste om aflossingen op lopende kredieten tijdelijk stop te zetten. Daarnaast wordt het geven krediet problematisch wanneer ondernemers nog niet maximaal gebruik hebben gemaakt van alle mogelijke steunmaatregelen. Ondernemers verzuimen soms uitstel van betaling van belasting aan te vragen.

Goede onderbouwing vergroot kans op krediet

Hoe kunnen banken en ondernemers elkaar zo goed mogelijk vinden? Bij een kredietaanvraag is een volledig en helder inzicht in de boeken essentieel. Evenals een goede liquiditeitsprognose. Juist bij ondernemers die geen of weinig ervaring hebben met banken, komt het voor dat kredietaanvragen ‘blijven hangen’ door het ontbreken van noodzakelijke gegevens. Lever de gevraagde documenten alsjeblieft compleet en liefst in 1 keer aan en licht toe welke overheidsmaatregelen je hebt benut, welke kosten je hebt weten te drukken en hoe dit doorwerkt in het financiële plaatje. Vermeld ook welke afspraken zijn gemaakt met de verhuurder en andere schuldeisers. Schakel eventueel financiële hulp in die jou kan helpen met de voorbereiding.

Basisscenario gaat uit van heropening in juni

De terugbetaalcapaciteit van de ondernemers moet zoals gezegd blijken uit de jaarcijfers 2019, en de liquiditeitsprognose moet laten zien dat er een tekort of kredietbehoefte bestaat. Bij die prognose volgt de ondernemer idealiter het basisscenario van de bank. Bij ABN AMRO gaan we vooralsnog uit van heropening van de horeca en winkels in juni en het einde van de maatregel om anderhalve meter afstand te houden per oktober. Ondernemers doen er goed aan om te laten zien hoe hun omzet zich ontwikkelde in de zomer van 2020. Daaruit kan voor komende periode bijvoorbeeld beter de terrasomzet worden ingeschat.

Banken spannen zich maximaal in om ondernemers uit getroffen sectoren horeca door deze crisis te helpen. Helaas kan niet iedereen gered worden en zijn de onzekerheden op het moment groot, zoals over de duur van de beperkingen en de steunmaatregelen. Zeker is dat we zoeken naar wat er wel kan. De samenleving en de Nederlandse economie hebben de horeca en haar ondernemers keihard nodig. Dat is nu duidelijker dan ooit.

Stef Driessen is sector banker leisure bij ABN AMRO Bank. Voor Misset Horeca beschouwt hij vanuit zijn expertise aspecten van de hotellerie.

https://www.missethoreca.nl/horeca/blog/2021/04/banken-kunnen-en-mogen-niet-blind-de-kredietkraan-opendraaien-101363829?_ga=2.134798517.579963001.1618059215-1193934588.1617477871