Werkgeversorganisatie MKB-Nederland is voorstander van alternatieve financieringen voor het midden- en kleinbedrijf naast de traditionele bankfinanciering. Kredietunies en crowdfunding kunnen rekenen op actieve support.

“Onze lijn is dat ieder aanbod van financiering voor het mkb van harte welkom is”, zegt Rob Wolthuis, secretaris financiering van MKB-Nederland. “Kredietunies, crowdfunding, welke financieringsconstructie dat ook maar is. Het aanbod van financiering mag van ons best groter worden.”

Wolthuis reageert op recente berichtgeving over kredietunies in het mkb.

Kredietunies zijn financieringsvormen van ondernemers die onderling financiering regelen, bijvoorbeeld via coöperatieve fondsen of vermogende ondernemers in eigen kring. Crowfunding is de verzamelterm voor het aanboren van financiering buiten financiële instanties.

“Vergelijk een kredietunie maar met de vroegere Boerenleenbank in de agrarische sector”, zegt Wolthuis. “Financiering voor en door ondernemers. In Nederland is veel geld beschikbaar, maar het ontbreekt aan een infrastructuur waarlangs dit de mkb-ondernemer bereikt.”

“We kennen de initiatieven die er voor alternatieve financiering worden genomen en we attenderen ondernemers daarop. We staan ook in contact met NBOV en Bovag over hun plannen.”

“Je kunt je echter afvragen of de alternatieve financiering momenteel voldoende is voor mkb-ondernemers. Negentig procent van de bedrijfsfinancieringen zijn van de bank afkomstig. Vandaar dat we als werkgeversorganisatie voor het mkb zeker in contact blijven met de banken.”

“Maar banken zitten in een lastige situatie, nu zijn door aangescherpte regels minder risico’s mogen nemen. Voor hen zijn kleine ondernemers met hun wisselende situaties riskant. Voor banken is het daarom ook prettig als er alternatieve financieringsbronnen komen.”

Onlangs was dit geluid ook te horen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). “Geld wordt duurder, en banken mogen minder risico’s lopen. Vooral bij innovatieve bedrijven, waar de risico’s hoog zijn, is de sector noodgedwongen terughoudend”, aldus NVB-voorzitter Boele Staal in het Financieele Dagblad.