Alles wat je moet weten over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en andere belastingschulden

 02 april 2021

Nederland kent verschillende soorten belastingen. Als ondernemer weet je dat maar al te goed. Maar wat als je door financiële problemen deze belastingen (tijdelijk) niet kunt betalen? Kom je als ondernemer in aanmerking voor kwijtschelding? We nemen een aantal vormen van kwijtschelding onder de loep, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en andere belastingschulden, zodat je precies weet wat je mogelijkheden zijn.

In dit artikel

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In elke gemeente in Nederland moet je gemeentelijke belastingen betalen, ook als je zzp’er bent. Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, ligt aan de gemeente waar je woont. De gemeente beoordeelt namelijk wie in aanmerking komen voor kwijtschelding. Gemeenten baseren zich hierbij op een wet uit 2008, de Leidraad Invordering. Je kunt bij de meeste gemeenten opvragen welke regels voor invordering er daar van kracht zijn.

Voor particulieren en kleine ondernemers

De kwijtscheldingsregeling geldt in de eerste plaats voor particulieren, dus niet voor bedrijven. Bedrijven met financiële problemen kunnen vaak beter gebruikmaken van andere regelingen zoals surseance van betaling of een faillissement aanvragen.

Voorwaarden kwijtschelding

Toch mogen ook kleine ondernemers kwijtschelding aanvragen voor belastingen die geen verband hebben met hun onderneming. Je moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent een kleine zelfstandige
  • Je inkomen is gelijk aan of minder dan het bijstandsniveau
  • Je hebt te weinig eigen vermogen

Je kunt je verzoek tot kwijtschelding richten tot de gemeente waar je woont of tot het kantoor dat de belasting int voor de gemeente. Die zal vervolgens kijken naar je vermogen, je uitgaven en je inkomsten, en op basis daarvan een beslissing nemen.

Kwijtschelding waterschapsbelasting

Ook voor de waterschapsbelasting kun je kwijtschelding aanvragen. Je kunt dit doen bij de gemeente of bij de instantie van de waterschapsbelastingen. Dus op het moment dat je deze kwijtschelding aanvraagt, gaat de instantie of gemeente hetzelfde doen als bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ze gaan kijken naar je vermogen, inkomen en uitgaven en bepalen vervolgens of je in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kwijtschelding Belastingdienst

Als het gaat om belastingschulden, kunnen ondernemers zich richten tot de Belastingdienst voor kwijtschelding. Daarbij is het belangrijk te bedenken dat de Belastingdienst de volgende belastingschulden niet zal kwijtschelden:

  • Motorrijtuigenbelasting
  • Belasting personenauto’s en motoren
  • Belasting zware motorrijtuigen
  • In- en uitvoerrechten

Daarnaast moet je weer aan de vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Zo mag de belastingschuld die je hebt opgebouwd niet te wijten zijn aan het feit dat je ernstig nalatig bent geweest. Bovendien mag je niet toegelaten zijn tot de schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Meer vereisten voor kwijtschelding vind je op de website van de Belastingdienst.

Kwijtschelding en corona

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers uitstel van betaling gekregen als het gaat om belastingen. Daardoor zijn de belastingschulden opgelopen. De Belastingdienst is daardoor wat soepeler in het toetsen van kwijtscheldingsaanvragen. Hierdoor heb je een iets grotere kans dat een belastingschuld kwijtgescholden wordt als je in de situatie zit dat je je schulden echt niet kunt betalen.

Inmiddels gaan er vanuit het MKB stemmen op om de oplopende belastingschuld kwijt te schelden op het moment dat de overheidssteun ophoudt. Op die manier kunnen bedrijven weer een frisse start maken.

Betalingsregeling

Een andere mogelijkheid als je tijdelijk de belastingen niet kunt betalen is een betalingsregeling. Zo’n regeling houdt meestal in dat je meer tijd krijgt om je belastingen te betalen. Om zo’n betalingsregeling te krijgen moet je in gesprek gaan met de instantie in kwestie. Zo krijg je tijdelijk meer financiële lucht en kun je de belastingen gespreid betalen.

https://www.mkbservicedesk.nl/1/kwijtschelding-kom-ik-ervoor-in-aanmerking.htm