Heb je als ondernemer echt extreem veel alternatieve financiering om uit te kiezen? Ja, zegt Sprout-expert Bert Wams. Hij zet de bedragen en opties op een rij.

Je leest nu: Er is extreem veel alternatieve financiering beschikbaar, kijk maar

Extreem veel? Ja, extreem veel zowel in bedragen als in soorten financieringsvormen. Een paar cijfers met uitgeleende bedragen: leasing 4 miljard, factoring 3,6 miljard, participatiemaatschappijen 1,2 miljard (bron: Nederlandse Vereniging van Banken).

Nederlandse overheid: 5,2 miljard aan garantstellingen en financieringen in de periode 2010-2015. Qredits: 190 miljoen per april 2017.  Crowdfunding in 2016: 170 miljoen.

Aanvulling

Alternatieve financiering definieert men vaak als alle financiering die niet van een bank komt. Banken zijn nog steeds een belangrijke financier voor het mkb. In aanvulling daarop zijn er alternatieve financiers, die nieuwe financieringsvormen aanbieden. Sommige aanbieders bieden dezelfde vormen aan als banken zoals factoring en leasing. Banken en alternatieve financiers werken ook samen, waarbij ze een deel financieren.

Het combineren van verschillende vormen heet de financieringsmix of stapelfinanciering. Daarnaast zijn er ook overheidsregelingen en subsidies als geldbronnen. Hieronder vind je een lijst met alternatieve financieringsvormen.

Vormen van alternatieve financiering

Financiering uit je eigen bedrijf

Stap 1: kijk eerst of er financiële ruimte uit je eigen bedrijf is vrij te maken. Zie ook: Geld voor het oprapen financiering uit je eigen bedrijf

Overheidsregelingen en subsidies

Stap 2: kijk vervolgens of er overheidsregelingen en subsidies zijn die passen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen: De ROM’s zijn participatiemaatschappijen van provincies en investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimumbedrag is  € 50.000,- .

Startup Box: De Startup Box bevat financieringsregelingen van de overheid gericht op innovatie. Zie ook: 5 innovatieregelingen die je als ondernemer niet mag missen 

Subsidies: Het overzicht “Alle subsidies” bevat naast subsidies ook borgstellingen, financiële bijdragen, prijzen en fiscale maatregelen. Zie ook: Subsidie aanvragen hier moet je op letten

Overige vormen van alternatieve financiering

Stap 3: kijk welke overige vormen van financiering kansen bieden, eerst dichtbij en in je eigen netwerk en daarna verder weg

Familie en vrienden (dichtbij in je eigen netwerk): Als je je familie en vrienden vraagt te investeren, is het verstandig afspraken helder op papier te zetten. Zie ook: Familie en vrienden als investeerders een gespreid bedje of op glad ijs

Crowdfunding (dichtbij in je eigen netwerk aangevuld met wat verder weg): Bij crowdfunding haal je via een platform geld op bij ”de crowd”, mensen die bereid zijn een (klein) bedrag te investeren in je onderneming. Het gaat bij crowdfunding om bedragen in de grootte van € 20.000,- tot € 200.000,-. Hogere bedragen komen voor.

Business angels (misschien wel in je eigen netwerk te vinden): Business angels zijn particuliere of informele investeerders, die zakelijk een bedrag tussen de € 50.000,- en € 750.000,- investeren. Zie ook: 5 onbekende vormen van alternatieve financiering

Ketenfinanciering (dichtbij in je zakelijke netwerk): Met (grote) klanten en leveranciers kan je met betalingsvoorwaarden financiële ruimte organiseren.

Kredietunies (via je regionale zakelijke netwerk): Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers, die financiering en coaching biedt voor bedragen tussen de € 50.000,- en € 250.000,-.

Strategische partner (via je zakelijke netwerk dichtbij of wat verder weg): Een strategische partner is een persoon of organisatie. Het kan een business angel of een participatiemaatschappij zijn, maar ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten kunnen je financieren.

Microkrediet: Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal € 50.000,-  voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Je kan deze aanvragen bij Qredits. Zie ook 5 onbekende vormen van alternatieve financiering

MKB-krediet: Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000,- en maximaal € 250.000,- voor startende en bestaande ondernemers in het MKB. Deze kan je aanvragen bij Qredits. Zie 5 onbekende vormen van alternatieve financiering

Factoring: Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. Bij enkele factoringbedrijven kan je facturen vanaf € 1.000,- bevoorschot krijgen. Zie ook 5 onbekende vormen van alternatieve financiering

Leasing: Bij leasing betaal je voor het gebruik van bedrijfsmiddelen zoals een auto, machine of computers als een vorm van huur.

Venture Capital fonds: Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds gericht op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Men investeert vanaf ongeveer € 200.000,- en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen.

Seed-fonds: Een Seed-fonds is een speciaal Venture Capital fonds, deels gefinancierd door de overheid, dat zich specifiek richt op innovatieve starters (0-5 jaar) vanaf een bedrag van € 200.000,-.

NPEX (MKB-beurs): De NPEX is een effectenbeurs voor MKB-ondernemers op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de € 500.000,- en € 10.000.000,-.

Effectenbeurs: De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van € 5.000.000,- en een uit te geven aandelenwaarde van € 5.000.000,-.

Participatiemaatschappijen: Een participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds en richt zich op het grotere MKB met bedragen tussen de € 1.000.000 en € 2.000.000 euro.

Fintech zorgt voor nieuwe diensten

Financieel technologische ontwikkelingen zorgen regelmatig voor nieuwe vormen van financiering. Veel vormen zijn vooral digitaal georganiseerd zoals online krediet, online werkkapitaal, matchingplatforms, krediet via je pinautomaat voor de detailhandel en een voorschotkrediet voor je webshop.

(Meer over alternatieve financieringsvormen)