Research en Innovatie (R&I) activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan groei in banen en productiviteit van Nederlandse MKB-bedrijven. TNO wil daar aan meer bijdragen door zelf 5 miljoen extra te investeren in het versterken van de samenwerking met het MKB.

TNO heeft enorm veel kennis, van quantumtechnologie tot elektrificatie van de chemie.

Nienke Dijkstra, Marktmanager MKB bij TNO

De ambitie is om zo de toegang voor het MKB tot de hoogwaardige TNO-expertise te vergemakkelijken. TNO pleit hiernaast richting een nieuw kabinet voor de introductie van MKB samenwerkingsvouchers om het MKB te helpen bij het samenwerken met kennisinstellingen.

TNO-MKB Innovatiemotor

TNO wil kennis toegankelijker maken voor het MKB. Een eerste voorbeeld daarvan is de start – medio 2021 – van een pilot waarin de ‘TNO-MKB Innovatiemotor’ wordt gelanceerd. Dit is een online platform met actueel en relevant TNO aanbod uit alle expertisegebieden, speciaal voor het MKB. TNO wil daar laten zien welke onderwerpen en projecten beschikbaar zijn voor deelname door MKB’ers en hoe ondernemers daaraan mee kunnen doen. De ambitie van TNO is een interactief ondernemersplatform voor innovatie te realiseren waarin MKB-ondernemers en TNO elkaar nóg beter weten te vinden.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, juicht dit initiatief toe: “Juist nu is het belangrijk om te investeren in het MKB en ondernemers te helpen de crisis dóór en uit te komen. Kennis en technologie toegankelijk en vindbaar maken helpt hen om weer te kunnen groeien. MKB-vouchers zijn daarbij een makkelijk, laagdrempelig instrument. Het zou daarom goed zijn als het kabinet daarin ook investeert en zo een extra impuls geeft aan innovatie in MKB.”

Nieuwe waardenketens

Vernieuwing van MKB-producten en -diensten wordt steeds belangrijker om Nederland uit de huidige crisis te innoveren. Het is daarom essentieel dat het MKB vroeg kan aansluiten bij de ontwikkeling van nieuwe waardenketens om maatschappelijke transities te versnellen en tegelijkertijd de economie te versterken. Daarvoor is vernieuwing van het huidige instrumentarium óók noodzakelijk. Nieuwe MKB-vouchers voor samenwerking met publieke kennisinstellingen lijken daarvoor een goede oplossing.

Nienke Dijkstra, Marktmanager MKB bij TNO: “TNO heeft enorm veel kennis, van quantumtechnologie tot elektrificatie van de chemie. Wij gaan ons de komende jaren maximaal in zetten om die kennis waar dat kan te delen met het MKB zodat innovaties nog sneller en beter landen in de maatschappij. Wanneer je als ondernemer nu al kansen ziet voor een samenwerking, nodig ik je van harte uit om contact op te nemen.”

TNO helpt MKB: voorbeelden

Samen met een hightech MKB-onderneming heeft TNO een instrument ontwikkeld om vervuiling in de halfgeleiderindustrie te meten. Bij de fabricage van chips leidt vervuiling met het kleinste deeltje al tot een onbruikbaar product. Om dat te voorkomen, is het nodig om vervuilingen op nanoschaal te kunnen opsporen. Deze technologie is inmiddels doorontwikkeld tot een volwaardig product dat nu dient als de standaard in de industrie.

Om als MKB-maakbedrijf concurrerend te blijven is flexibele en efficiënte productie cruciaal. Door de inzet van een effectieve mens-robot samenwerking kan TNO hierbij helpen. Nieuwe technologie zoals augmented reality ondersteunt medewerkers om snel en foutloos te werken. TNO heeft kennis, software tools en demonstrators op het gebied van aansturing van robots, medewerkers en AR op de productie werkplek. In dit voorbeeld van kennisoverdracht zijn diverse MKB-ondernemers geholpen bij slimme procesverbeteringen, meer werkplezier en welkome kostenbesparingen in hun bedrijf.

https://www.metaalnieuws.nl/tno-investeert-5-miljoen-in-mkb-innovatiemotor/