Financieringsaanvragen efficiënter maken is de belangrijkste doelstelling van het project FINK. De NBA is deelnemer aan de pilot van dit project. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een benchmark. Door deze benchmark kunnen de partijen in het financieringsproces, waaronder accountants, makkelijker beoordelen hoe het mkb-bedrijf er financieel voor staat ten opzichte van andere bedrijven.

FINK is de nieuwe naam voor het project SBR+. Het project helpt ondernemers, met name in het mkb, bij het makkelijker en sneller verkrijgen van financiering. Cruciaal daarbij is het ontsluiten en verbeteren van financiële informatie voor de financieringsaanvraag. Het ministerie van Economische Zaken, initiatiefnemer van het project, verwacht dat vooral het kleinbedrijf hier baat bij heeft.

FINK Benchmark MKB-200815