1. ALV
  Veel coöperaties zullen de komende maanden een ALV of ledenraadvergadering willen houden. In de huidige situatie levert dit praktische en daarmee juridische problemen op. Laat u door NCR goed adviseren over een passende en praktische oplossing die bij uw coöperatie past. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar uw specifieke situatie en statuten.
 2. Communicatie naar de leden
  Blijf in nauw contact met de leden. Juist ook in deze tijden kan de coöperatie haar toegevoegde waarde laten zien. Spring in op de behoefte aan saamhorigheid en ondersteuning. Laat de leden weten dat u hun behoeften en nood ziet, en dat u er voor hen bent. Pak de telefoon of stuur een app!
 3. Inventariseer en bundel knelpunten
  De coöperatie vertegenwoordigt vaak veel leden in een vergelijkbare situatie. Dat kan extra gewicht geven om knelpunten in de ledenpopulatie en/of de sector bij de overheid onder de aandacht te brengen. Maak gebruik van de kracht van het collectief.
 4. Liquiditeiten
  Ga na of de coöperatie mogelijkheden heeft om de leden te helpen bij hun behoefte aan liquiditeiten. Kan er een voorschot-winstuitkering of nabetaling worden gedaan, biedt het Eigen Vermogen ruimte, kan de aflossing op de ledenfinanciering vervroegd worden, is er bij de coöperatie ruimte voor het verstrekken van leningen etc.
 5. Financieel
  De huidige situatie leidt bij veel ondernemers tot een liquiditeitsprobleem. Het kabinet treft diverse substantiële maatregelen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en zzp’ers op te vangen. Ga naar de website Rijksoverheid voor nadere toelichting en voorwaarden.
 6. Video-belsystemen
  Laat ook reguliere vergaderingen (zoals van bestuur of raad van commissarissen) bij voorkeur doorgaan, dit kan online. Onderling contact is zeker nu belangrijk. Hiervoor zijn prima mogelijkheden zoals Zoom, Teams, en Skype. Dit zijn gratis en eenvoudige programma’s om te bellen waarbij je elkaar in beeld hebt.

https://www.cooperatie.nl/nieuws/6-tips-voor-cooperaties-in-tijden-van-corona/