De Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU is een kredietunie die werkzaam is op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Aruba. Zij heeft meer dan 27.000 leden en een balanstotaal van € 190 miljoen, voornamelijk bestaande uit consumenten kredieten. Deze oriëntatiereis van ACU naar Nederland was vooral gepland om inzicht te krijgen in de hier te lande geldende regels voor kredietunies. Kredietunie Nederland heeft op verzoek van ACU bezoeken en presentaties georganiseerd bij ABN-AMRO Bank, Topicus, BarentsKrans, De Nederlandsche Bank nv, AFM, de Nationale Coöperatieve Raad en Univé.

Tjeerd Krumpelman (Hoofd Business Advisory, Reporting & Stakeholder Management ABN-AMRO Bank) gaf in het zojuist geopende Cricl gebouw (https://circl.nl/ ) een uiteenzetting van de positionering van de bank, “We streven naar duurzame groei. Ons doel is om duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders – de klant, onze medewerkers, investeerders en de samenleving als geheel”; steeds meer gericht op de circulaire economie en Social Impact financiering van Sociale en Maatschappelijk verantwoorde ondernemers.

Onze Bestuursadviseur Erik Staal verzorgde een workshop riskmanagement en compliance. Topicus gaf een uiteenzetting van Fyndoo, een ICT oplossing voor kredietanalyse en kredietbeheer. De delegatie werd voor het diner ontvangen door Arnoud de Roy van Zuydewijn en Onno de Fouw van onze Raad van Toezicht, allen te gast bij STOA van René Fournier op het oude Wilhelmina Gasthuis terrein in Amsterdam. Gidget Brugman en Bernard Geelkerken van BarentsKrans verzorgden een uiteenzetting over de totstandkoming en de werking van de Wet Toezicht Kredietunies. NCR en Univé gaven voorbeelden van coöperatie vorming in Nederland en de werking van de Onderlinge Waarborg Maatschappij in het bijzonder. We zullen deze contacten met ACU verder ontwikkelen op weg naar mogelijke samenwerking.

Nieuwsbericht ACU-KN 200917