Uit een steekproef onder leden van kredietunies blijkt dat relatiebeheer en het persoonlijk contact een belangrijke drijfveer is om lid te worden van een kredietunie. Kredietverlening is mensenwerk. MKB ondernemers willen onderdeel zijn van een netwerk met andere ondernemers en bouwen aan een Common Bond (i.e. het realiseren van wederzijdse voordelen).

Resultaten: Uit deze steekproef onder 14 geldgevers en kredietnemers (n=48) blijkt dat MKB ondernemers die lid zijn geworden van een kredietunie, dit doen omdat zij bij kredietverlening behoefte hebben aan persoonlijk contact. Het persoonlijk relatiebeheer binnen kredietunies wordt op hoge prijs gesteld, hierin onderscheiden kredietunies zich van andere aanbieders van financiering (banken, crowdfunding platforms). Samenwerking en het delen van kennis en ervaring via coaching wordt als voldoende beoordeeld, daar is wel ruimte voor verbetering. Kredietnemers zijn over het algemeen tevreden over de coaching en begeleiding. Maatschappelijk ondernemen is voor veel respondenten belangrijk. Opvallende is dat 3 (42%) van de 7 kredietvragers de kredietunie hebben bereikt via de sociale media, eveneens 3 via tussenpersonen en relaties. Eén kredietvrager is via de bank verwezen. Alle respondenten kozen voor een kans op betere, meer inhoudelijke kredietverlening. Een zeldzaam hoge score wordt door geldgevers en kredietnemers gegeven voor de kwaliteit van het kredietproces.

Nieuwsbrief Positionering-191217

Verslag Positionering kredietunies 141217

Peter Knoers Positionering Kredietunies-191217