MKB Limburg nam onlangs afscheid van drie van de zeven medewerkers. Die ingreep was nodig omdat de belangenclub al enkele jaren verlies maakte. “We hebben de contributie drie jaar geleden fors verlaagd”, legt voorzitter Monique Princen uit. “Daardoor zijn, ondanks een groei van 100 nieuwe leden, de financiën teruggelopen.” MKB-Limburg heeft nu zo’n 1400 leden.

Contributieverlaging
De vereniging wilde de contributieverlaging mede opvangen door meer projecten voor overheden te doen. “Maar we willen niet afhankelijk zijn van subsidies. We moeten onze personeelskosten kunnen opbrengen met de contributie.” Dat wil volgens Princen niet zeggen dat MKB-Limburg nu geen projecten meer gaat oppakken. “Als er projecten op ons pad komen die goed zijn voor onze leden, dan pakken we die aan”, verklaart ze. “Zo zijn we nu met een project bezig om innovatie bij familiebedrijven te stimuleren. Maar daar zetten we geen eigen medewerkers meer voor in. Die huren we in.”

Kennisoverdracht
MKB-Limburg wil zich vooral gaan richten op netwerken, kennisoverdracht en belangenbehartiging. Daarnaast is de band met moederorganisatie MKB-Nederland aangehaald.

Specialiseren
Ook de Limburgse Werkgeversvereniging heeft in de organisatie ingegrepen. Daardoor hebben twee medewerkers hun baan verloren. LWV wil zich verder specialiseren op gebieden als infrastructuur, arbeidsmarkt, onderwijs, duurzaamheid en innovatie. “In het verleden deden onze medewerkers de ledenwerving en hadden ze daarnaast nog een gebied en een specialisatie. Daar moeten we vanaf”, stelt directeur Huub Narinx. “We gaan nu mensen vrijmaken die zich gaan specialiseren. Die moeten de problemen in Limburg op deze gebieden in kaart gaan brengen.”

Kwaliteitsimpuls
Volgens Narinx is de reorganisatie geen bezuiniging. Bij de organisatie werken nu zo’n vijftien mensen. En dat zal zo blijven. Want de twee vertrokken medewerkers worden vervangen. “We zoeken mensen met andere kwaliteiten. Mensen die op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken op hun gebied. Op gebied van infrastructuur bijvoorbeeld. Het is een kwaliteitsimpuls.” De leden moeten profiteren van de nieuwe koers van de vereniging. “Dat eisen ze ook. Ze willen dat we opkomen voor hun belangen als de overheden een steek laten vallen.” De LWV vertegenwoordigt zo’n 1250 Limburgse bedrijven.

https://bit.ly/2tWPJ0M