Verenigingsnieuws

Toon Lepoutre is op 7 augustus j.l. na een lang ziekbed overleden. Toon was een van de oprichters en gangmakers van Naoberkrediet in Winterswijk. Op 10 september 2014 organiseerde de Vereniging van Kredietunies in Nederland in samenwerking met BarentsKrans (advocaten en notarissen) een seminar over de toekomst van de kredietunies. Toon was uitgenodigd als initiatiefnemer van een reeds gestarte kredietunie om zijn ervaringen met de zaal te delen: Hij deed dat samen met Michiel Werkman van Kredietunie Stad Amsterdam. Beide wonden er geen doekjes om. Ze gaven aan dat het oprichten van een kredietunie vraagt om een gedreven groep initiatiefnemers met doorzettingsvermogen. Er komt heel wat bij kijken: organisatorisch, juridisch en financieel. Gelukkig is er de VKN die aspirant – kredietunies bijstaat. Maar dan nog moet er veel gebeuren. Het is essentieel dat bij het initiatief ondernemers worden betrokken die in de regio of in de branche een goede uitstraling en reputatie hebben. En dat er ook wordt gewerkt aan goede relaties met de overheid. Bij het oprichten van een kredietunie moeten kosten worden gemaakt (men noemt bedragen van ca. € 50.000). Voor de financiering daarvan kan o.m. naar de overheid worden gekeken. Beide ondernemers waarschuwen dus om het oprichten vaneen kredietunie niet te licht op te vatten. Maar ze onderstreepten tegelijkertijd dat het moment dat je het eerste krediet kunt verstrekken ongeëvenaard is. Dat maakt heel wat goed! Toon stond aan de wieg van Naober krediet en van kredietunies in Nederland. Een groot verlies voor de kredietunie beweging in Nederland. Toon heeft als pionier, met veel passie een essentiële bijdrage geleverd niet alleen aan de ontwikkeling van Naoberkrediet, maak ook van het kredietunie concept. Hij had een onverwoestbaar vertrouwen hiermee veel MKB ondernemers te inspireren hun droom kunnen te verwerkelijken. En het is hem gelukt! Onze hartelijke condoleances aan familie, vrienden en de leden van Naoberkrediet, namens de Vereniging van Kredietunies in Nederland.