Ministerie Economische Zaken en Klimaat Nieuwsbericht | 21-02-2019 | 09:33: 1,1 miljoen euro voor Financieringstafels MKB en startups (https://www.kredietunierotterdam.nl/ministerie-economische-zaken-en-klimaat-11-miljoen-euro-voor-financieringstafels-mkb-en-startups/ ). Het aanbod van financiering aan mkb-ondernemers en startups wordt steeds diverser. Naast banken zijn er alternatieven zoals leasing en factoring, crowdfunding, business angels en kredietunies. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden, maar maakt de toegang tot investeringskapitaal niet altijd makkelijk. Daarom stelt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) 1,1 miljoen euro beschikbaar uit het MKB-actieplan om de zogenoemde regionale Financieringstafels op te zetten, samen met de NVB, de SRA, MKB Nederland en de stichting MKB Financiering. Deze Financieringstafels faciliteren samenwerkingen tussen partijen in regionale financieringsnetwerken. Aan deze netwerken nemen onder meer ROM’s, accountants en alternatieve financiers deel. Het doel hiervan is om te komen tot een optimalisering van de beschikbaarheid van kapitaal en alternatieve financiering.

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Een belangrijke uitdaging van het kabinet is het extra ondersteunen van vooral MKB-ondernemers bij het aantrekken van financiering zoals risicokapitaal. Juist in de regionaal verband kunnen we daarmee een grote slag slaan door bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren en zo de drempel voor ondernemers te verlagen. De regionale Financieringstafels brengen de vraag van MKB-ondernemers en het aanbod van financiering bij elkaar.”

Er is al een aantal Financieringstafels actief. De Financieringstafel Brainport in de regio Eindhoven is daarvan de bekendste. Elke maand brengen drie banken onder leiding van een voorzitter een casus in en houdt een ondernemer een pitch. Deze kredietaanvragen worden aan deze tafel besproken. Het gaat om (bijna) levensvatbare plannen, die niet bij de juiste financier zijn ingediend of niet door één financier zelfstandig kunnen worden gefinancierd. Er zijn in de Brainport inmiddels meer dan 100 ondernemers geholpen aan kapitaal, netwerk en/of kennis via de tafels.

Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken) bevestigt het beeld dat deze ondernemers schetsen: “Financieringstafels zorgen ervoor dat diverse financiële stakeholders gaan samenwerken. Als banken juichen we daarbij de komst van alternatieve financiers toe. Het maakt combinaties mogelijk waarmee bedrijven echt weer een vlucht kunnen nemen.” Paul Dinkgreve, voorzitter van SRA die 370 accountants en advieskantoren vertegenwoordigt, vult aan: “Accountants fungeren daarbij als smeerolie, want een goed onderbouwd plan is de basis”.
Hij vindt de werkwijze van financieringstafels bijzonder waardevol vanwege het persoonlijk contact tussen financiers, gespecialiseerde accountants en ondernemers:
“Ze kunnen elkaar in de ogen kijken. En dat helpt om ingewikkelde zaken voor elkaar te krijgen.”

Er waren begin dit jaar drie tafels actief in respectievelijk de regio’s Brainport Eindhoven (sinds 2015), Midpoint Brabant (sinds begin 2016) en Agrifood Capital (sinds 2017). In Brabant en recent ook in Flevoland en in de regio’s rond Enschede en Zwolle is al met succes geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van matching tussen ondernemers en financiers. Marcel Beckers van Brainport Network vertelt het verhaal over Brabant. Daar is een samenwerking tot stand gekomen tussen ABNAMRO, Rabobank, ING, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en alternatieve financiers. Wanderwatch (Tilburg), Sense Textile (Tilburg), Retailcoin (Tilburg), en Raxtar (Veldhoven) zijn enkele voorbeelden van bedrijven die al dankzij de regionale financieringstafels aan passende financiering zijn gekomen.Het afgelopen halfjaar werd in drie regio’s in Zuidoost-Nederland (Zuid-Limburg, Noordoost- en Zuidoost Brabant) proefgedraaid met deze aanpak van Brainport 2020.

Kredietunie Regio Tilburg is betrokken bij Financieringstafel Midpoint Brabant. Dit jaar is er aantal Financieingstafels bijgekomen, o.a. in de Achterhoek, Zoetermeer, Zuid-Holland, Zuid en Midden Limburg, Zuid-Oost Brabant, Twente, Noord-Holland etc. Zie: https://www.kredietunierotterdam.nl/zoetermeer-nieuws-nl-financieringstafel-zuid-holland-helpt-ondernemers-verder-met-lastige-financieringsvragen/ https://www.kredietunierotterdam.nl/omroep-gelderland-achterhoek-sluit-een-mkb-deal-met-het-rijk/

Op basis van interviews met individuele common bond kredietunies over de laatste zes jaar, kan het volgende overzicht worden samengesteld:

 

https://bit.ly/2suiZLr