De 1e nieuwsbrief van 2020! Het bestuur wenst u allemaal een gezond en succesvol 2020!

Nog even dan bestaat de Kredietunie Eemsregio alweer zes jaar. Inmiddels hebben wij een mijlpaal bereikt: Eind december 2019 zijn wij de grens van 1 miljoen van verstrekte leningen gepasseerd. In Nieuwsbrief 28 Kredietunie Nederland stond hierover het volgende:

“Nieuws van Kredietunies

Kredietunie Eemsregio u.a.(voorzitter Fred Bagnay, opgericht 10 pril 2014). Kredietunie Eemsregio is een nauwere samenwerking aangegaan met het Ondernemershuis Noord Groningen, het financieringsloket voor Noord Groningse MKB ondernemers, als uitvoeringsorgaan van de Economic Board Groningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om MKB ondernemers laagdrempelig van bedrijfsadvies te voorzien. Het doel van het Ondernemershuis is om professioneel bedrijfsadvies bereikbaar te maken voor ondernemers die in verband met de daarmee gepaard gaande kosten in de regel niet terecht kunnen bij commerciële adviesbureaus. De advisering van deze groep ondernemers moet leiden tot het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio Noord-Groningen. Voor 2019 heeft onze Kredietunie haar doelstelling ruimschoots gehaald. Momenteel is het totaal aan verstrekte kredieten na verstrekking ruim boven de € 1 miljoen uitgekomen. Het aantal behouden banen komt op 11 en nieuwe banen op 25. Het leden aantal is licht gegroeid. We genieten een goede naamsbekendheid in de regio. Kredietunie Eemsregio is zeer tevreden ook omdat verstrekte kredieten heel netjes worden terug betaald en omdat we de geld verstrekkende leden een mooie rente vergoeding hebben kunnen geven gedurende de afgelopen vijf jaar. Maar meer rendement komt er uit business to business, ook tussen de leden onderling. Het onderling gunnen van opdrachten. We zien graag het leden aantal nog verder groeien (nu 48) dat is echt een wens omdat we ook meer coaches nodig hebben.”

Naschrift bestuur Kredietunie Eemsregio: Het aantal leden bedroeg geen 48 maar 54.

Data 2020:

Reserveer alvast de volgende data in uw agenda:

Maandagavond, 20 april 2020: Jaarvergadering in Hotel Spoorzicht, Loppersum
Maandagavond, 08 juni 2020: Informele BBQ op (een) locatie van ons lid Martin Koetze

Obligaties

Het gaat goed met onze Kredietunie. De kredietaanvragen nemen toe. Dat betekent dat de Kredietunie funding blijft zoeken.

Uiteraard willen wij onze leden mogelijkheid bieden om te profiteren van een aantrekkelijke rente. Naast onze obligaties (waarvan het historisch rendement 3% is) bieden wij de volgende termijndeposito’s aan:

Deposito 1 jaar 1,50%
Deposito 2 jaar 1,80%
Deposito 3 jaar 2,00%
Deposito 4 jaar 2,50%
Deposito 5 jaar 3,00%

Bent u nog geen lid en wilt u gebruik maken van onze obligaties of deposito’s dan dient u eerst lid te worden. Let op: U kunt alleen lid worden als (oud) ondernemer!

Ook interesse? Stuur een mailtje naar onze penningmeester Edske Smit

Ander nieuws:

Oprichting She Credit: https://shecredit.nl

Oprichting Kredietunie Staphorst / Rouveen: https://kredietuniereestenwieden.nl

Laatste nieuws Kredietunie Westerkwartier: https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/eindejaarsbijeenkomst-ondernemersheem-westerkwartier/

Nieuws van de Kredietunie Eemsregio:

Momenteel heeft de Kredietunie een aantal kredietaanvragen in behandeling. Wij verwachten binnenkort hiermee naar buiten te treden. Houdt de Eemsbode en / of Eemslander in gaten.

https://kredietunie-eemsregio.email-provider.nl/web/jqtuw4gwmt/cz1eni7r0p/ot7fghixxg/lhmzcnfbny