Oktober 2018
Bekijk deze nieuwsbrief online
Beste Roland,

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de activiteiten van Kredietunie Regio Tilburg (KRT). Mocht u een vraag hebben, neem dan contact op met het bestuur van KRT via www.de-krt.nl of via de mail info@de-krt.nl

Terugblik bijeenkomst in Station 88

Op 27 juni jl. zijn we met een groep leden en belangstellenden bij elkaar gekomen in Station 88. Drie zeer uiteenlopende bedrijven kregen de kans om te pitchen over hun nieuwe dienst, tool of product. Uiteraard met als doel om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een financiering.

Tijdens de afsluitende borrel was er ruimte om na te praten met en aanvullende vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de drie bedrijven. Een tweetal geïnteresseerden in de pitch van Mr. Cribber hebben rechtstreeks certificaten gekocht.

Het was tevens voor alle aanwezigen een prima gelegenheid om kennis te maken met Station 88. Station 88 brengt alles, wat je nodig hebt als ondernemer, samen. Hier vind je dienstverleners, een klankbord, ruimte voor startende bedrijven en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Daarom werkt de KRT actief samen met Station 88. Een zinvolle win-win situatie.

Enquête
Om een beeld te krijgen van hoe zo’n initiatief wordt gewaardeerd  hebben we een enquête gehouden waaruit bleek dat een bijeenkomst als deze goed wordt ontvangen. Meerdere aanwezigen waren bereid om in één of meerdere initiatieven te investeren en waren enthousiast over de gekozen opzet. De enquête heeft ons het vertrouwen gegeven dat we dit verder kunnen ontwikkelen. Zo’n avond voldoet zeker aan een behoefte, zowel van deelnemers in de Kredietunie, maar zeker ook van ondernemers die zich willen presenteren aan de “markt”.

Doordat de KRT veel ervaring heeft met bedrijven die pitchen, heeft het bestuur de ambitie om die bedrijven al in een vroeg stadium te begeleiden zodat ze met hun pitch hun bedrijf optimaal in de schijnwerpers kunnen zetten.  En met een goed en actief netwerk van (oud) ondernemers en dienstverleners kunnen we ondernemers vaak verder helpen bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Daarmee reikt onze betrokkenheid verder dan alleen kredietverlening.

Wij hechten veel waarde aan uw persoonlijke gegevens!

Ook de Kredietunie Regio Tilburg doet er alles aan om volgens de AVG-richtlijnen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonlijke gegevens. U ontvangt slechts enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief van ons en daarvoor gebruiken we alleen uw naam en mailadres.

De nieuwsbrieven en andere communicatie-uitingen worden in een “blinde” email verstuurd zodat uw persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn voor derden. Wij hebben tevens de toegankelijkheid van onze gegevens adequaat beveiligd.

U kunt ons Privacy Statement inzien op onze website via deze link

Noteert u alvast 14 november in uw agenda?

Op deze datum vindt er een bijeenkomst plaats voor leden en belangstellenden. Het officiële programma duurt van 16.00 – 18.00 uur met daarna de gelegenheid voor een drankje en een hapje in een informele setting. U verneemt zo spoedig mogelijk de exacte invulling en de locatie.

Wat doen we nog meer

De Kredietunie Regio Tilburg verstrekt incidenteel ook achtergestelde leningen. Als de KRT financiert in combinatie met een bank is het gebruikelijk dat de bank de mogelijke zekerheden zoals hypotheek en verpandingen vraagt. Dit ligt ook voor de hand omdat de bank meestal het groot-ste deel van de gevraagde financiering verstrekt. Daar staat tegenover dat de KRT een hogere rentevergoeding vraagt omdat het risico hoger is dan dat van de bank.

Als de KRT een achtergestelde lening verstrekt verbetert daarmee zowel de solvabiliteit als de liquiditeit. En dat eerste is een belangrijke graadmeter voor de bank bij de beoordeling van een krediet-aanvraag. Daarmee maakt de KRT het mogelijk dat de bank bereid is om krediet te verstrekken aan de ondernemer. Met onze lokale betrokkenheid en een goed netwerk zijn we goed in staat om risico’s te beoordelen en met onze “verplichte” coaching houden we de vinger aan de pols bij de ondernemer. Een win-win voor alle partijen.

Lid worden

Bent u nog geen lid van de Kredietunie Regio Tilburg, maar heeft u wel interesse in de activiteiten en wilt u meedoen, aarzel dan niet en neem contact met op met Bart Taminiau via emailinfo@de-krt.nl of telefonisch: 06 46 05 60 41.

Regio Midden-Brabant – wat is dat eigenlijk?

“Onze” regio waarin de Kredietunie Regio Tilburg actief is, behelst een groot gebied met 9 gemeenten. Dit zijn de gemeenten Tilburg, Goirle, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden, Dongen, Gilze-Rijen, Oisterwijk en Hilvarenbeek. En uiteraard alle plaat-sen die geen zelfstandige gemeente meer zijn zoals Kaatsheuvel, Riel, Waspik, etc.

Tevens is onze regio praktisch groter, doordat we uitgaan van de juridische vestigingsplaats van de kredietnemer en de sociale omgeving waarin de kredietnemer/ondernemer zich beweegt.

Wij verwelkomen u graag!
Tot slot
Wilt u onze nieuwsbrieven blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Indien u geen interesse meer heeft dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief. Daar kunt u ook altijd uw gegevens inzien en wijzigen.
Copyright © 2018 Kredietunie Regio Tilburg, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze email omdat u een relatie bent van de Kredietunie Regio Tilburg

Ons adres is:
Kredietunie Regio Tilburg
Postbus 6049, 5002 AA Tilburg
info@de-krt.nl
www.de-krt.nl

Kredietunie Regio Tilburg bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. De coöperatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en menselijke factor, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunies staan de ondernemer met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring terzijde.

U kunt hier uw inschrijving wijzigen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief