Krediet aanvragen bij Kredietunie?
Lokale ondernemers helpen elkaar!

Uit de enthousiaste reacties van de meer dan 70 aanwezige ondernemers tijdens de bijeenkomst op 19 april in het AFAS stadion blijkt is er behoefte aan een lokale Kredietunie. De Kredietunies Alkmaar en Zaanstad organiseerden een bijeenkomst over kredietmogelijkheden die de Kredietunie biedt aan lokale ondernemers. Een groot aantal ondernemers meldde zich aan als lid en diverse bezoekers gaven aan een functie binnen de Kredietunie te willen vervullen.

Zowel Kredietunie Alkmaar als Zaanstad roepen ondernemers op om zich als lid aan te sluiten bij de Kredietunies en een functie te vervullen binnen deze Kredietunies. Gezien het aantal kredietaanvragen bij de Kredietunies is het noodzakelijk om het uit te lenen vermogen te verhogen. Daarom worden ook geldverstrekkers gezocht die dit vermogen middels aankoop van één of meer rentedragende obligaties á € 5.000 kunnen versterken. Ook zij zijn lid van de lokale Kredietunie en bepalen mede het beleid van de lokale Kredietunie.

http://bit.ly/1O3kM8J

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.