LEEUWARDEN – Kredietunies krijgen vanaf januari de ruimte om geld uit te lenen aan het midden- en kleinbedrijf. In Friesland zijn er drie in voorbereiding.
Bij de VKN wachten 198 aanvragen op goedkeuring.Twee derde daarvan zijn regionaal georiënteerd, een derde sectoraal, alduswoordvoerder Roland Lampe van de VKN. In Friesland zijn nog geen goedgekeurde kredietunies, maar in Heerenveen, Drachten en Sneek wordt er hard aan getrokken om ze van de grond te krijgen. De VKN verwacht dat er het komend jaar twee in Friesland actief worden, in heel Nederland zullen twintig nieuwe van start gaan. Volgens Lampe zijn veel ondernemers geïnteresseerd in deze vorm van aanvullende financiering. Een kredietunie is een niet op winst gerichte coöperatie van mkb-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen, en mkb-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Geldverstrekkende leden van kredietunies treden op als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, die er geld lenen. En zowel de geldverstrekkers als de kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, ze delen het rendement en het risico binnen de coöperatie.

http://bit.ly/1m21hGx