Wethouder Gerard Kuipers (Economie) ondertekent de MKB-deal.

HILVERSUM

De gemeente Hilversum krijgt ruim 3,5 ton van het Rijk voor het project SPOT 035, een digitaal en fysiek platform voor mkb’ers in de regio Gooi en Vechtstreek met digitaliseringsvragen.

Het gaat om de zogeheten MKB-deal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het platform voor het midden- en kleinbedrijf wordt ontwikkeld door onder meer BedrijvenVereniging Hilversum, Regio Gooi en Vechtstreek, MBO College Hilversum, Media Perspectives en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Bedankt voor het lezen van Noordhollands Dagblad

Neem een abonnement of log in

Ruggengraat

,,Mkb is meer dan de ruggengraat van onze regionale economie”, stelt wethouder Kuipers die samen met staatssecretaris Mona Keijzer de MKB-deal ondertekende. ,,Wij hebben een uniek media-ICT cluster dat al een vergaande digitaliseringstransformatie heeft doorlopen. Daarmee hebben wij veel kennis en ervaring in huis, die wij in deze deal kunnen inzetten om zoveel mogelijk mkb-bedrijven te helpen te digitaliseren. Het hardwerkende mkb heeft in deze coronatijd extra baat bij digitalisering. Op deze manier versterken wij het mkb en de relatie met het onderwijs in de regio.”

Laagdrempelig

SPOT 035 moet een laagdrempelig platform worden dat mkb’ers helpt hun digitale strategie vorm te geven. Het platform biedt voorlichting, helpt bij het opstellen van een digitaliseringsstrategie en begeleidt ondernemers in de stap naar realisatie en financiering.

Te denken valt bijvoorbeeld aan een ondernemer die door inzet van data beter kan voorspellen wat de vraag naar producten zal zijn en daardoor efficiënter kan inkopen. Of een ondernemer die meer wil halen uit online sales.

Mediapark

Via een online portaal kunnen ondernemers straks terecht bij SPOT 035 voor hulp bij digitalisering. Daarnaast is er de fysieke SPOT 035-ontmoetingsplek op het Mediapark waar ondernemers toegang krijgen tot specialisten, adviseurs, andere mkb’ers, docenten en mbo- en hbo-studenten. De HvA is bij SPOT 035 de trekker omdat zij veel ervaring heeft met het oplossen van digitale vraagstukken van bedrijven.

Groeien

Uiteindelijk doel is dat een substantieel aantal extra mkb-bedrijven met digitalisering aan de slag is, waardoor zij kunnen blijven bestaan, groeien of zelfs nieuwe business gaan genereren. Ook zullen meer werknemers van de deelnemende bedrijven toekomstbestendig worden opgeleid.