Zo’n 40 procent van de mkb’ers maakt gebruik van de financiële steunmaatregelen van de overheid. Bijna de helft van deze groep, zo’n 163.000 bedrijven, maakt zelfs gebruik van meerdere steunmaatregelen, zoals uitstel van het betalen van belasting en loonsteun.

Het CBS, dat dit onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, keek naar bedrijven met 2 tot 250 mensen in dienst en zoomde in op drie regelingen. Zo konden getroffen ondernemers 4000 euro krijgen om de coronaperiode te overbruggen, de zogenoemde TOGS-regeling. Daarnaast konden bedrijven om loonsteun vragen, de NOW-regeling, waarbij de overheid tot 90 procent van het salaris van de werknemer betaalt mits die niet ontslagen wordt. Ook konden bedrijven dus uitstel aanvragen voor het betalen van belasting.

Van deze regelingen maakten mkb’ers het meeste gebruik van de loonsteun. Bedrijven die aanspraak maakten op meerdere regelingen combineerden het vaakst de loonsteun met de TOGS-regeling. Ruim 22.000 bedrijven benutten alle drie de steunmaatregelen. Het CBS ziet ook dat relatief veel bedrijven met 10 tot 50 werknemers een beroep doen op overheidssteun.

https://nos.nl/artikel/2344853-bijna-helft-van-mkb-ers-gebruikt-financiele-steun-overheid.html