logo

 

Geachte Klant

L.s.,

Vanaf vandaag 3 januari 2018 is nieuwe Europese regelgeving (MIFID II) van toepassing.  Deze nieuwe beursregels moeten financiële markten transparanter maken en beleggers beter beschermen. Dit heeft een impact op NPEX maar ook op u als belegger.

Middels deze brief informeren wij u graag over de belangrijkste wijzigingen voor u als NPEX-belegger. Enkele wijzigingen treden per vandaag in, andere op het moment dat de handel weer van start gaat.

•    Kennis- en ervaringstoets
•    Transactierapportage en LEI-code
•    Effecten bij Euroclear
•    Kostentransparantie
•    Voicelogging
•    Systeemwijzigingen

Kennis- en ervaringstoets
NPEX heeft de verplichting om bij al haar beleggers een kennis- en ervaringstoets af te nemen voordat u weer een belegging kan doen via NPEX. Het doel van deze vragenlijst is dat de wetgever wil dat u zich bewust bent van de risico’s van beleggen, ook als u dat zelf doet. Hierdoor krijgt u inzage of de op NPEX genoteerde producten voor u geschikt zijn. U ontvangt op het moment dat u weer wilt beleggen dan wel uw inschrijving definitief wil maken de vragenlijst.

Transactierapportage en de LEI-code
NPEX moet bij elke transactie codes aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) meesturen, aan de hand waarvan de toezichthouders kunnen achterhalen voor welke klanten de transactie is uitgevoerd. Dat kan helpen in de strijd tegen marktmisbruik en geeft de toezichthouder beter inzicht in het handelsgedrag van marktpartijen.

Bij de rapportage van transacties moeten gegevens over de uitgevende instelling van het effect en extra gegevens over de verkopende en kopende belegger meegezonden worden. Bij natuurlijke personen moet melding worden gemaakt van een nationaal paspoortnummer, bij rechtspersonen van een Legal Entity Identifier (LEI). Hier hebben wij zakelijke beleggers al eerder over geïnformeerd, maar hieronder vindt u nogmaals de informatie voor de aanvraag van een LEI-code. Indien u geen zakelijke rekening heeft hoeft u niets te doen.

Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Wanneer u via een zakelijke rekening belegt bij NPEX, dient u te beschikken over een LEI. NPEX verzoekt u daarom om uw LEI aan ons door te geven zodat u via NPEX kunt (blijven) investeren en beleggingen kunt aan- en verkopen.  U kunt een LEI opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kunnen wij helaas niet voor u doen. Aan een LEI zijn kosten verbonden van € 65 excl. BTW. Jaarlijkse verlenging van uw LEI is niet verplicht wanneer u via NPEX belegt, omdat wij geen producten aanbieden waarvoor verlenging noodzakelijk is. Het kan echter zijn dat u voor andere beleggingen wel verplicht bent de LEI te verlengen.

Let op: NPEX zal uw opdrachten tot koop én verkoop van effecten moeten weigeren wanneer u niet beschikt over een LEI-code.

Effecten bij Euroclear
NPEX zal op zeer korte termijn alle effecten gaan aanhouden bij Euroclear in plaats van op naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dit heeft tot gevolg dat u als belegger de best mogelijke bescherming heeft. De Wet giraal effectenverkeer bepaalt dat de administraties van NPEX en Euroclear aangeven wie de eigenaar van de effecten is. U heeft dus geen vorderingsrecht meer op Stichting NPEX Bewaarbedrijf maar een rechtstreeks eigendomsbewijs van uw effecten.

NPEX zal u op de hoogte houden wanneer welke effecten opgenomen worden in het Euroclear systeem.

Kostentransparantie
Een belangrijk deel van de nieuwe wetgeving gaat over kostentransparantie. Het moet voor beleggers duidelijk worden welke kosten waarvoor dienen. Zo geldt voor bijvoorbeeld beleggingsonderzoek dat dit niet meer gratis kan zijn maar dat beleggers daarvoor moeten betalen. De nieuwe Europese regelgeving vereist volledige en uniforme kostentransparantie voor effecten. Dit betreft onder meer de kosten van de dienstverlening, de transacties en de kosten verband houdende met de effecten waarin belegd wordt. Wij zullen vooraf nog duidelijker een voorbeeld geven van het bruto- en netto rendement. Daarnaast zullen wij op het fiscale jaaroverzicht de ingehouden kosten per categorie voor u opnemen.

Voicelogging
Vanaf 3 januari 2018 zal NPEX starten met het opnemen van telefoongesprekken, ofwel “voicelogging”. MiFID II schrijft voor dat wanneer effectenorders op initiatief van een cliënt worden opgegeven, de beleggingsonderneming verplicht is deze telefoongesprekken op te nemen. Beleggers bij NPEX leggen zelf online orders in via de portefeuille. Toch zal NPEX telefoongesprekken opnemen. Zo zal zij in staat zijn in een geschil of een verzoek van bijvoorbeeld de toezichthouder aan te tonen dat NPEX geen advies heeft gegeven bij het maken van een beleggingsbeslissing. NPEX staat haar beleggers als onderdeel van haar service graag telefonisch te woord en houdt dit graag zo. Ontstaat er een meningsverschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken? Dan kunt u op uw verzoek het opgenomen telefoongesprek beluisteren. U kunt meer lezen over het opnemen van telefoongesprekken in de NPEX Privacyverklaring.

Systeemwijzigingen
Als onderdeel van de MTF-vergunningsaanvraag voeren wij een aantal systeemwijzigingen in ons handelssysteem door die gelden vanaf het moment dat de handel weer van start gaat. Het betreft de volgende wijzigingen:

•    Verkorting van periode tussen aanmaken en einddatum van aanbod
Een nieuwe aanbieding kan minimaal één werkdag voor aflopen van de veiling worden aangemaakt (in plaats van minimaal 10 dagen van tevoren). Een aanbieding voor een veiling welke afloopt op donderdag 12:00 kan dus nog tot woensdag 12:00 worden gedaan.

•    Geblokkeerd saldo bij het plaatsen van een bod
Voor het uitbrengen van een bod op een effect dient de koper 100% plus eventuele kosten aan te houden op zijn effectenrekening. Dit saldo wordt geblokkeerd totdat de transactie wordt uitgevoerd, de einddatum van het aanbod verstrijkt of een hoger bod is ingelegd op het aanbod. In het oude handelssysteem werd 10% van het geldsaldo geblokkeerd.

•    Settlement op dezelfde dag (T + 0 )
Omdat het geldsaldo van koper geblokkeerd wordt totdat er een transactie tot stand komt, kan de transactie voortaan dezelfde dag worden afgewikkeld en dus worden verwerkt in de portefeuille. Dit betekent dat de levering van de effecten en de storting van gelden de dag van de veiling zal plaatsvinden.

•    Annuleren van bod niet meer mogelijk
Nadat een bod is ingelegd is het niet meer mogelijk om uw bod te annuleren. Dit geldt voor zowel biedingen onder, gelijk aan- of hoger dan de vraagprijs.

Tot slot
Als gevolg van alle wijzingen zal het NPEX Reglement ook worden aangepast. Zodra aan NPEX de MTF-vergunning wordt verleend, zullen wij u het nieuwe reglement toezenden en ook publiceren op de website.

Wij hopen u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen u doorlopend op de hoogte houden van de ontwikkelingen van NPEX. Heeft u na het lezen van deze brief echter nog vragen, neem dan contact op met de NPEX Servicedesk, per mail via info@npex.nl of telefonisch op 070 – 385 15 30.

Hoogachtend,

Adriaan Hendrikse
Alan van Griethuysen
Directie NPEX