Alternatieven voor bancaire kredietverlening

Ondanks de behoefte aan meer aanbod van risicodragend vermogen, gebruiken Nederlandse bedrijven nog relatief weinig alternatieven voor bankfinanciering. Participatiemaatschappijen hebben naar schatting ongeveer € 1,2 miljard aan externe financiering aan het Nederlandse mkb verschaft (Bron: Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) en voor leasing en factoring worden een totaal volume van respectievelijk € 4 miljard en € 3,6 miljard geschat (Bron: CPB). In totaal is dit ongeveer 7% van de totale mkbfinanciering. Nieuwe vormen van financiering zijn in opkomst, maar met een omvang van enkele honderden miljoenen euro nog beperkt. In 2016 is door middel van crowdfunding ca. € 140 miljoen aan bedrijfsfinanciering opgehaald in Nederland (Bron: www.dkcrowdfunding.nl).

Qredits, het gezamenlijke initiatief van banken, verzekeraars en overheid voor microfnanciering, heeft tot nog toe € 170 miljoen aan ondernemingen verstrekt en kredietunies, tot slot, hebben enkele miljoenen uitgeleend. In totaal vertegenwoordigen deze nieuwe vormen van financiering iets minder dan een half procent van de totale mkb-financiering.

http://bit.ly/2wt7Bjb