Gepubliceerd op 15 juli 2016

Banken zien voor de overheid geen rol weggelegd bij het ontwikkelen van een marktplaats voor vraag en aanbod in mkb-financiering. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken in reactie op het consultatiedocument Fink van het ministerie van Economische Zaken.

De NVB benadrukt het belang van een verbreding van de financieringsmarkt en constateert ook dat er steeds meer aanbieders van verschillende vormen van financiering zijn. Juist in een veranderende markt is het belangrijk voor ondernemers om voldoende inzicht te hebben in passende financieringsmogelijkheden. De NVB vindt het daarom een goede zaak dat de ontwikkeling en dynamiek van de financieringsmarkt zich niet alleen beperkt tot het aanbod van financiering, maar dat er ook veel private initiatieven zijn die ondernemers op weg helpen bij het vinden van passende financiering. Ook banken kunnen met hun kennis, ervaring en netwerk een rol spelen bij de coördinatie van het invullen van de financieringsbehoefte van een ondernemer.

http://bit.ly/2aGWM37

http://bit.ly/2anUL9H

http://bit.ly/1MSBLQd