Samenvattend willen wij benadrukken dat banken met hun kennis, kunde en ervaring zeer bereid zijn om te helpen om aanvullende vormen van financiering verder te brengen. Banken zullen een belangrijke rol blijven vervullen bij de financiering van het mkb waarbij de opkomst van kredietunies een welkome aanvulling is. Passend toezicht helpt kredietunies verder in hun ontwikkeling en zorgt er voor dat hun bestaansrecht ook op de lange termijn is verzekerd. Daar zijn niet alleen kredietunies zelf bij gebaat maar bovenal het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en de Nederlandse economie als geheel.

NVB in Consultatieronde-220715