Kredietunies kunnen een waardevolle aanvulling vormen op bancaire kredietverlening aan het MKB. Banken willen daarom vanuit hun kennis en expertise graag meedenken over hoe je in Nederland komt tot een volwassen stelsel van kredietunies.

Daarbij is passend toezicht een randvoorwaarde om er voor te zorgen dat de belangen van de geldverstrekkende én gefinancierde ondernemer geborgd zijn. Dat schrijft de NVB in een reactie op de Initiatiefwet Kredietunies van de Tweede Kamerleden Van Hijum en Mulder.

www.nvb.nl_media_documen…_brief-kredietunies