19 april 2021

Het bericht over de schikking in het onderzoek bij ABN AMRO naar anti- witwasprocessen komt volgens NVB voorzitter Chris Buijink hard aan: ‘We hebben als sector in de afgelopen jaren vele stappen gezet om misbruik van onze systemen door criminelen te voorkomen maar de tekortkomingen bij ABN AMRO leren dat we er nog niet zijn.’ Volgens Buijink is het belangrijk dat individuele banken hun verantwoordelijkheid nemen als er zaken mis zijn gegaan. CEO Robert Swaak van ABN AMRO neemt die verantwoordelijkheid door te erkennen dat de bank er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren. Het komt er volgens Buijink nu op aan om de problemen conform de afspraken met DNB op te lossen.

Banken blijven volgens Buijink onvoorwaardelijk gecommitteerd aan de ingeslagen weg van publiek-private samenwerking om het witwassen van crimineel geld te bestrijden. In dat kader is de nationale aanpak witwassen van ministers Hoekstra en Grapperhaus belangrijk om er voor te zorgen dat banken straks hun poortwachtersfunctie nog beter kunnen vervullen. “Voor banken is samenwerking met publieke partners in de strijd tegen witwassen essentieel omdat we criminelen alleen op die manier echt pijn kunnen doen. Daarom zijn banken in de afgelopen jaren uit volle overtuiging publiek-private samenwerkingsverbanden aangegaan met de politie, de FIOD, de FIU en het OM, vaak onder de vlag van het Financieel Expertise Centrum (FEC).”

Naast de inzet op samenwerking hebben banken de afgelopen jaren ook zelf fors geïnvesteerd in versterking van hun poortwachtersrol en daarvoor vele duizenden mensen in dienst genomen. Ook hebben zij met TMNL het initiatief genomen voor gezamenlijke transactiemonitoring om criminele geldstromen en netwerken nog scherper in kaart te brengen.

“Uiteraard houdt iedere organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid, dus het is logisch dat er ook onderzoeken kunnen zijn naar tekortkomingen bij banken. Dat kan best schuren maar dat kan nooit een reden zijn om het gezamenlijke doel uit het oog te verliezen: Nederland minder aantrekkelijk maken voor crimineel geld.”

Zie ook:
ABN AMRO heeft een transactieaanbod aanvaard in het onderzoek naar anti- witwasprocessen in Nederland