‘Een verhoging van de arbeidsprestatie versterkt de positie van bedrijven’, zegt Jan Kaak, voorzitter van de Thematafel Samen Werken en Innovatie van 8RHK ambassadeurs. De zeven Achterhoekse gemeenten die de Achterhoek Board en de Raad vormen, sloten de deal met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De kosten van de voorgestelde deal liggen rond de vier ton, die onder deze partijen verdeeld wordt. De Achterhoek is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een krimpregio. De beroepsbevolking zal in 2030 twaalf procent lager zijn dan nu. Volgens de deal zullen bedrijven in de regio zonder maatregelen niet aan voldoende gekwalificeerde werknemers kunnen komen en zullen zij moeten inkrimpen of vertrekken.

‘We richten ons op bedrijven met zo’n vijf tot honderd medewerkers, uit verschillende branches en verdeeld over de Achterhoek’, aldus Kaak. Er wordt eerst door workshops in beeld gebracht wat er moet gebeuren om de arbeidsprestatie te verhogen. Daaruit moet een verbeterplan met concrete maatregelen komen, die vervolgens uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komt er met de deal een Achterhoekse Financieringstafel, om ervoor te zorgen dat het midden- en kleinbedrijf eenvoudiger aan kapitaal kan komen.

https://bit.ly/2r9fCcf