Van het Bestuur:

Ondernemers blijven alert en met hen de VKN. Maar ondernemers denken ook nog te vaak dat de overheid geen maatregelen neemt om hun ondernemen te stimuleren. De VKN wil dan ook haar aangesloten kredietunies stimuleren hun rol nog meer te vervullen in het actief ondersteunen van kredietnemers in de zoektocht naar subsidies. En er zijn mogelijkheden te over!  Dat blijkt nog eens uit onderstaand interview. Wij ondersteunen graag!

“Ondernemers laten geld liggen omdat ze subsidies waar ze recht op hebben, niet aanvragen.” Dat stelt Willem Maas, directeur en oprichter van SubsidyCloud. “Ondernemers moeten niet te stoer zijn om te zeggen: ik probeer het wel zonder. Ondernemers weten de corona-ondersteuningsregelingen goed te vinden. Maar er zijn ook onbekende subsidies die kansen bieden”.

Subsidies om in 2021 in de gaten te houden

  • WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): fiscale regeling voor research en development.
  • MIT: MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Voorbeeld MIT topsector Energie: biedt verschillende subsidies zoals Demonstratie Energie Innovatie of Hernieuwbare Energieprojecten.
  • MIA (Milieu investeringsaftrek) en EIA (Energie Investerings Aftrek): voor investeringen in (duurzame) bedrijfsmiddelen zoals machines, ledverlichting en zonnepanelen.
  • Circulaire economie: diverse regelingen waaronder ketenprojecten om in samenwerkingsverband te onderzoeken hoe je het productieproces circulair kunt maken.
  • Slim Subsidie: Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in het mkb ( tijdelijk gesloten).
  • Praktijkleerplaatsen Beroeps Begeleidende Leerweg: om kennis binnen je bedrijf te halen.
  • Horizon Europe: subsidie voor je bedrijf bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal samenwerkingsverband.
  • React EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe): herstelprogramma ‘EU Next Generation’ als reactie op de coronapandemie. Stimuleren van projecten voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.

In de regio

Dichtbij huis zijn er mogelijkheden via gemeenten en provincies. Maas tipt: “Onderzoek goed de lokale (gemeentelijke) en regionale (provinciale) subsidies.” Zo lanceerde de gemeente Rotterdam een voucher voor digitalisering. Om een webshop op te richten voor bedrijven die alleen een winkel hadden. Ook Nijmegen kent zo’n voucher.

Provincies blijven niet achter. Overijssel kwam met een MKB-voucher voor nieuwe verdienmodellen op gebied van verduurzaming en/of digitale dienstverlening of verkoop, innovatie of scholing. Ook Gelderland biedt een digitaliseringsvoucher.

Bent u zelf op zoek naar subsidie? Leg contact met een adviseur van de KVK Financieringsdesk: 0800 10 14
Lees hier het complete interview: