Starten

Een kredietunie wordt door een groep MKB-ondernemers opgericht, die het belang van de bedrijfstak, de regio of de stad  inziet en bereid is het initiatief te nemen.

De initiatiefgroep meldt zich aan bij Kredietunie Nederland. De groep start samen met KN een vooronderzoek om te bepalen of er voldoende draagvlak is bij kredietgevers en kredietvragers. Is dit het geval, dan begeleidt KN de verdere stappen die nodig zijn om de kredietunie daadwerkelijk op te zetten.

Kredietunie Nederland heeft ruim 40 kredietunies opgericht en beschikt over een schat aan ervaring, kennis, documentatie en handboeken om de oprichting van een kredietunie efficiënt te begeleiden.

Neem voor het starten van een eigen kredietunie in de regio of in een bedrijfstak en voor meer informatie contact op met Kredietunie Nederland.

Wij helpen je graag!

Laatste tweets

Nederlandse Vereniging van Banken: Banken blijven belangrijkste financier mkb. ow.ly/6vAR50H3i3J

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom kredietunies.