Er wordt veel gedacht, gepraat en geschreven over de circulaire economie, maar in de praktijk van alledag is er nog heel veel te doen. Dat is een korte samenvatting van het grote landelijke onderzoek naar de circulaire economie en de bijbehorende business modellen. Het onderzoek werd in 2016 / 2017 uitgevoerd door een team onder aanvoering van professor Jan JonkerJonker van de Radboud Universiteit Nijmegen. De resultaten werden afgelopen donderdag (18 mei) bekend gemaakt tijdens een symposium in Arnhem.

EÉN ZWALUW VOORSPELT VEEL GOEDS

Uit dit onderzoek komt naar voren dat voor veel organisaties het sluiten van kringlopen een ingewikkelde organisatorische opgave is. Veel ondernemers zijn daar dan ook nog niet aan toe. Het zoeken naar mogelijkheden om kringlopen te sluiten gebeurt primair in-huis en in samenwerking met bekende partijen; buitenstaanders blijven buitengesloten. Circulaire business vindt voornamelijk plaats door recyclen, energiebesparing en grondstoffenreductie. Bedrijven worstelen in hun praktijk met het vormgeven van een specifieke strategie om circulair te ondernemen. Ook blijft circulair ondernemen vaak gebaseerd op traditionele verdienmodellen. Organisaties zijn op deze twee laatste elementen nog traditioneel economisch. Er kunnen nog grote stappen gezet worden richting een circulaire economie. Vooralsnog is de circulaire economie als primaire economie nog maar nauwelijks uit de startblokken. Bij sommige bedrijven is circulair ondernemen een randverschijnsel in hun businessmodel, bij een klein gedeelte is het de kern van hun waardepropositie.

Dit zijn de zwaluwen die veel goeds beloven. Samenvattend laat het onderzoek zien dat het denken over de circulaire economie ver voorloopt op de organisatiepraktijk.

 Een zwaluw voorspelt veel goeds_Preview

http://bit.ly/2rg8HuW