Minister Dijsselbloem heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aankondigt dat de Wet Toezicht Kredietunies per 1 januari a.s. van kracht wordt. Op 24 maart dit jaar werd in de Tweede Kamer unaniem het wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Wtk) aangenomen. Het initiatiefwetsvoorstel is vervolgens op 28 april 2015 zonder stemming door de Eerste Kamer aanvaard. Samen betekent dit dat Kredietunies vanaf 1 januari a.s. tot een bedrag van € 10 miljoen spaargeld aan kunnen trekken buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten, van De Nederlandsche Bank nv  en de Europees geldende regels. De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) heeft op 27 maart 2013 het initiatief genomen voor de totstandkoming van deze wet. Inhoudelijke bijdragen werden namens VKN geleverd door dr. H. O. C. R. Ruding, Dr. J. Vis MBA (Talanton), mr. E.J.H (Esther) Vis-Osendarp (CLCS) en Michael Edwards (World Council of Credit Unions). Eddy van Hijum, Agnes Mulder en Henk Nijboer waren initiatiefnemers in de Tweede Kamer.

http://bit.ly/1meuq0E