Sinds hij in 2010 stopte met werken zet Cees van Veldhoven (65) zich graag in om “iets terug te geven aan de maatschappij”. Naast bestuurlijke functies bij Muziekvereniging Fusica en het voorzitterschap van het regionale Ondernemersklankbord Team Haaglanden maakt hij nu ook deel uit van de Kredietunie Westland, die ondernemers een steuntje in de rug wil geven.

Cees is bestuursadviseur van Kredietunie Nederland op het gebied van Financiële Coaching.

Groot_Westland_wk25_1058734-1 (2)