Overal in het land zijn initiatieven om tot oprichting van een kredietunie te komen. Om die reden hebben wij met teleurstelling kennis genomen van het feit dat de Kredietunie Zeeland besloten heeft haar activiteiten te staken. Het laat zien, dat het tot bloei brengen van een kredietunie hard en zwaar werk is. Het komt neer op het van de grond af aan opzetten van een nieuw (krediet)bedrijf. Te weinig wordt beseft, dat je er met oprichten alleen niet komt. Daar is ook kennis, ervaring, inzicht en doorzettingsvermogen voor nodig.

Persbericht Opheffing Kredietunie Zeeland-040615