Naaldwijk, donderdag 3 december 2015
Gisteren is de eerste stap gezet voor het oprichten van een kredietunie voor het MKB in het Westland; de oprichtingsakte van de Coöperatieve Kredietunie Westland U.A.  is om 14:00 uur ondertekend door  het oprichtingsbestuur: voorzitter Evert van Malkenhorst, secretaris Pieter Hoogerbrugge, penningmeester Aad Kester en algemeen bestuurslid Cees van Veldhoven.

Kredietunie Westland maakt het voor MKB ondernemers uit het Westland mogelijk om financiering aan te trekken naast het bankkrediet.  Bovengenoemd initiatief  wordt gesteund door MKB Westland, VNO-NCW Westland- Delfland en Ondernemersklankbord. Ook Westland Partners Notarissen en Advocaten heeft dit initiatief gesteund door het kosteloos verzorgen van de akte van oprichting. Kredietunie Westland heeft zich aangesloten bij de landelijk opererende Vereniging van Kredietunies (VKN). De verwachting is dat Kredietunie Westland halverwege 2016 operationeel is.

PERSBERICHT Oprichting Kredietunie Westland-021215

http://bit.ly/1Is76qi; http://bit.ly/1OAMfCy

Oprichting Krediet Unie Westland 2 december 2015 - fotograaf Rolf van Koppen