Slim investeren

Bestuur, Toezicht en Advies

 

Bestuur en Directie

Het Bestuur van Kredietunie Nederland wordt sinds de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020 gevormd door Roland Lampe (Voorzitter), Fred Bagnay (Voorzitter Kredietune Eemsregio u.a.) en Henk Folkers (Voorzitter Kredietunie Slim Geld! u.a.). Fred houdt zich vooral bezig met het relatiebeheer met en tussen de leden, waar Henk zich bezig houdt met sponsoring en samenwerkingspartners. Roland is tevens directeur van De Kredietunie bv.

Roland Lampe

Roland Lampe

Roland R. Lampe (1946) ontwierp  in 2010 het kredietunieconcept  van, voor en door MKB ondernemers voor toepassing in Nederland. In 2013 nam hij het initiatief voor de totstandkoming van de Wet Toezicht Kredietunies. Hij is de oprichter van de Vereniging Kredietunies in Nederland en van de Kredietunie bv. Roland studeerde rechten aan de Vrije Universiteit en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het bankvak leerde hij bij de Bank of America NT&SA en bij Rabomerica International Bank NV, een joint venture met Rabobank Nederland. Hij vestigde een kantoor van Rabobank Nederland in Den Haag en nam daar later de reorganisatie en herpositionering ter hand van het bijkantoor van F. Van Lanschot Bankiers NV. Bij Peat Marwick Nederland was hij als senior manager verantwoordelijk voor Corporate Advisory Services, Cash- en Treasury Management en Venture Capital financiering. Hij was initiatiefnemer van de Venture Capital Gids, die hij een aantal jaren uitgaf voor Peat Marwick. Sinds 1987 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf L&A Lampe & Associates bv.

Raad van Advies

De Raad van Advies staat het bestuur van de Vereniging bij op verschillende gebieden. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies.

 

 

Bestuursadviseurs

Bestuursadviseurs adviseren de Vereniging en de Leden op de verschillende vakgebieden. Leden kunnen bestuursadviseurs raadplegen voor individuele vraagstukken.

Erik Staal

Erik Staal

Erik Staal  heeft, verspreid over elf jaar, een groot aantal vernieuwingsprojecten uitgevoerd binnen ABNAMRO Bank, Stater, KPN Telecom en het Ministerie van Financiën. In eerste instantie was hij actief als consultant op het gebied van de bestuurlijke informatieverzorging; later is hij doorgegroeid naar de functie van projectmanager. Andere projecten waar ik in deze periode ervaring op heb kunnen doen zijn: pakket selectie van een aandelen gerelateerde derivaten applicatie (ING); implementatie van een nieuw belastingmiddel (Turnover Tax) t.b.v. de Belastingdienst op Sint Maarten; ISO 9001 certificering voor een adviesbureau; Ontwikkeling beoordelingsmethodiek IT-projecten (KPN Telecom); Opzet en implementatie van een procesmodel voor een nieuw opgericht reclame-adviesbureau. Certificering van een webbased kunstuitleensysteem voor de Federatie Kunstuitleen. Erik studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam Risk Management for Financial Institutions (afgerond 30-03-2015). Thans doet Erik een opdracht op Riskmanagement gebied bij SNS Bank. Erik versterkt KN als Bestuursadviseur Compliance en Risk Managemente.staal@solutionbox.nl ; 06-512238475
Paul van den Tillaart

Paul van den Tillaart

Paul van den Tillaart is Fiscalist en Partner bij Forward fiscalisten te Tilburg. Forward fiscalisten is een nieuw full service advieskantoor voor ondernemingen, ondernemers en particulieren gespecialiseerd op Nederlands en internationaal belastingrecht. Forward stelt haar cliënt centraal in een hechte samenwerking met diverse andere dienstverleners. Paul ondersteunt Kredietunie Nederland en haar leden, als Bestuursadviseur met advies op fiscaal gebied, BTW, VPB, verlengstukwinst, aangiften privé en rechtspersoon. Tevens zal Paul meewerken aan de totstandkoming van de module Fiscaliteit in onze toolbox. Paul is lid van de initiatiefgroep Kredietunie Regio Tilburg u.a.
Peter de Wolff

Peter de Wolff

Peter de Wolff (1971)heeft een uitgebreide ervaring in het managen van IT projecten en bedrijfsprocessen. Hij werkte als service manager, project manager, projectleider en functioneel ontwerper bij verschillende bedrijven en als zelfstandig ondernemer bij Lime IT. Peter verrichtte ICT opdrachten bij Ziggo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), KPN International (opzetten van internationale netwerkverbindingen), Xaton, bij de Haagse Hoge School (Ontwerpen van een nieuwe beheerorganisatie op basis van ITIL)  en bij een aantal uitgevers, zoals ThiemeMeulenhoff, Weka en Sdu Uitgevers. Peter begon zijn carrière bij A&O services, waar hij het ontwerpen van software architectuur combineerde met informatie analyse en het ontwerp van bedrijfsprocessen. Peter excelleert in het analyseren en diagnosticeren van IT systemen en bedrijfsorganisaties, tegelijkertijd het aangeven van welke verandermogelijkheden er wenselijk en haalbaar zijn zowel ten opzichte van IT systemen, als van bedrijfsprocessen. Peter beschikt over uitgebreide IT kennis, inclusief op internet gebaseerde systemen, web-sites, web-site applicaties e.d. Hij staat de Vereniging van Kredietunies in Nederland bij in de ontwikkeling van de organisatie en de daarvoor benodigde IT systemen.
Ruben Willems

Ruben Willems

Ruben Willems is Partner bij BDO Audit & Assurance B.V., Verantwoordelijk voor Nederlandse en internationale klanten. Ruben houdt zich voornamelijk bezig met snel groeiende en DGA bedrijven. Hij hield zich gedurende de dertien jaar dat hij bij BDO werkzaam was ook bezig met de technische coördinatie van de audit praktijk. Daarvoor werkte Ruben bij Mazars. Ruben is lid van de KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Ruben houdt zich als Bestuursadviseur bij VKN ten behoeve van de leden, bezig met audit vraagstukken, adviseren over onderzoeken naar en organiseren van bedrijfsprocessen, de inrichting van de administratie, het opzetten van een back-office, de interne organisatie, de interne (management)rapportage, opdat kredietunies, maar ook de maatschappelijke omgeving van kredietunies, zekerheid geboden kan worden over de juistheid en volledigheid van acties, transacties en verplichtingen. Specifiek adviseert Ruben onze leden over  de selectie van boekhoudpakketten, inrichting van ICT systemen en de interne organisatie bij kredietunies.
Theo van den Bosch

Theo van den Bosch

Theo van den Bosch (1950) is partner van BureauBCW en Eco2Focus. Hij houdt zich bezig met analyse en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, mobliteit en gebiedsontwikkeling. Hij studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij voorlichter (ministerie VROM), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en parkeerbeleid (gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (ministerie Verkeer en Waterstaat ) en projectleider invoering girale euro in het bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken). Nadat hij marketingmanager bij de ICT-dienst van Rijkswaterstaat was geweest, begon hij in 2005 zijn eigen adviesbureau. Theo heeft veel relaties opgebouwd bij verschillende Provincies. Hij ouderhoudt voor VKN de relaties met de Provincies, regio’s, gewesten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen etc., waar het gaat om de belangen van de leden, co-financiering, financiering opstartkosten en tenslotte het bevorderen van werkgelegenheid.

 

Ledenraad

Sinds juni 2018 is bij de Leden de behoefte ontstaan om het Bestuur van de Vereniging te ondersteunen op zowel strategisch terrein, als op uitvoerende taken.