Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-12-2019
Einddatum consultatie 14-01-2020
Status Actief
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen